„Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej”.

20 maja 2016 odbyła się XVII edycja rajdu. W rajdzie uczestniczyło 434 uczniów z placówek oświatowych Gminy Mosina wraz ze swoimi opiekunami. Uczniowie naszej szkoły też wstawili się na starcie, były klasy podstawowe jak i gimnazjalne. Każda drużyna wędrowała na metę rajdu, trasą dostosowaną do wieku uczestników. Po drodze drużyny rozwiązywały zadania rajdowe związane z Jubileuszem 95 lecia Mosińskiego Harcerstwa i 70 lecia Orkiestry Dętej im. hm Antoniego Jerzaka. Były to zadania związane z metodyką pracy w harcerstwie, czyli musztra, pląsy, szyfry, rebusy, znaki patrolowe. Na mecie poszczególne drużyny prezentowały pląs lub piosenkę oraz ćwiczenia z musztry. Śmiechu było, co nie miara.
Uczestnicy rajdu otrzymali na mecie smycze rajdowe, smaczną grochówkę oraz dyplomy uczestnictwa. Zwycięskie zespoły otrzymały puchar Burmistrza Mosiny, nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Również nasze zespoły wróciły z nagrodami. Uczniowie klasy Ic gimnazjum z wychowawczynią panią Martą Tomczyk i panią Justyną Górną przygotowali i przeprowadzili liczne konkursy sportowe na mecie. Pani Danuta Białas organizator imprezy-serdecznie dziękuje uczniom, za aktywny udział w rajdzie. A do uczniów klasy Ic, już dzisiaj zwraca się z prośbą, o taką samą pomoc w roku przyszłym.

FOTORELACJA

Skip to content