I gminny konkurs ortograficzny języka angielskiego Pt. ,,spelling bee- czyli mistrz literowania’’

23 maja w Zespole Szkół w Mosinie odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas szóstych Szkół Podstawowych ,,Spelling bee – czyli mistrz literowania’’. Udział w konkursie wzięły reprezentacje 7 szkół podstawowych z naszej gminy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.
Konkurs ten składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie musieli zmierzyć się z dwoma zadaniami: dyktandem oraz rozsypanką literową. Pierwsze zadanie okazało się dość proste, ponieważ większość uczniów zdobyła maksymalną liczbę punktów. Drugi etap konkursu sprawdzał odporność uczestników na stres i ich umiejętności literowania wyrazów oraz poziom sprawności rozumienia ze słuchu. Każda osoba losowała pięć wyrazów, które to musiała przeliterować przed komisją. Uczniowie bardzo sprawnie, bez większych problemów poradzili sobie z tym zadaniem. Cieszy Nas fakt, iż uczestnicy konkursu byli świadomi różnic występujących w wymowie i pisowni wyrazów w języku angielskim. Ostatnia część konkursu polegała na zapisaniu i przetłumaczeniu wyrazów usłyszanych przez nauczycieli prowadzących.
Na konkursie dało się zaobserwować bardzo wyrównany i wysoki poziom umiejętności literowania wśród uczestników, co świadczy o wcześniejszym ćwiczeniu i przygotowaniu się do zmagań w walce o tytuł Mistrza Literowania klas szóstych w gminie Mosina.
Konkurs zakończyła pani dyrektor Alicja Trybus rozdaniem dyplomów i nagród.
Gratulacje dla wszystkich uczestników I edycji konkursu.
Oto lista zwycięzców:
I miejsce – Julia Dmowska – SP nr 2 Mosina
II miejsce – Natalia Szajek – SP nr 2 Mosina
III miejsce – Wojciech Dziaczyszyn – SP Pecna

Natalia Stachowiak

Skip to content