Regulamin – biblioteka

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie w roku szkolnym 2020/21 do odwołania

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do czwartku 8.00 -15.00 w piątek w godzinach 8.00 -14.00.
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały.
 3. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 czytelników. Pozostałe osoby czekają przed drzwiami.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek.
 5. Uczeń nie dotyka książek na regałach, ale podchodzi do półek i razem z bibliotekarzem wybiera książkę.
 6. Jest możliwość zamawiania książek przez SMS lub e-mail korzystając z katalogu on-line biblioteki. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji książka będzie czekać 4 dni na odbiór. Nie rezerwujemy lektur szkolnych.
 1. Jednocześnie można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela.
 3. Uczeń opuszczający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 4. Każdy uczeń jest zobowiązany oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego. W przeciwnym razie otrzymuje – 20 punktów z zachowania.
Skip to content