Regulamin – biblioteka

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie  w roku szkolnym 2021/22 (do odwołania) 

 

 1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.  
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice. 
 3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały. 
 4. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 czytelników. Pozostałe osoby czekają przed drzwiami. 
 5. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek. 
 6. Uczeń nie dotyka książek na regałach, ale podchodzi do półek i razem z bibliotekarzem wybiera książkę. 
 7. Jest możliwość zamawiania książek przez SMS lub e-mail korzystając z katalogu on-line biblioteki. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji książka będzie czekać 4 dni na odbiór. Nie rezerwujemy lektur szkolnych. 
 8. Jednocześnie można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu. 
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela.  
 10.  Uczeń opuszczający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.  
 11. Każdy uczeń jest zobowiązany oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego. W przeciwnym razie otrzymuje – 20 punktów z zachowania. 

 

 

Skip to content