HARMONOGRAM

Harmonogram pracy SP nr 2 w Mosinie 2021/2022 

 

WRZESIEŃ

01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
01.09.2021 82 rocznica wybuchu II wojny światowej.
14.09.2021

 

Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 1-3-godz.17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

13.09.2021 Składanie wniosków o Stypendia Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas 7 i 8.
17.09.2021 Udział młodzieży w akcji “Sprzątanie Świata”.
21.09.2021 ok. 19.00 – spotkanie przedstawicieli oddziałów klasowych z dyrektorem, wybory uzupełniające.
do 28.09.2021

 

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas ósmych szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego oraz poziomu, na którym wybrany język ma być zdawany podczas egzaminu ósmoklasisty – Obowiązujące druki deklaracji i wniosków należy pobrać w sekretariacie szkoły.

PAŹDZIERNIK

Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
do 15.10.2021

 

Ostateczny termin, do którego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mającego podstawę do ubiegania się o dostosowanie warunków i formy egzaminu ósmoklasisty powinni przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednią dokumentację.
13.10.2021 Uroczysta akademia z okazji Dnia KEN – po południu
14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej.
15.10.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
18.10.2021 Dzień Papieża Jana Pawła II
20.10.2021 Uroczystości patriotyczne – 82 rocznica rozstrzelania mieszkańców Mosiny i okolic w czasie II wojny światowej.
Wyjazd na wymianę polsko-niemiecką (wyjazd naszej młodzieży do Seelze) – w zależności o sytuacji epidemiologicznej
22.10.2021 Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

LISTOPAD

02.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.11.2021 Akademia z okazji Święta Niepodległości
12.11.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
16.11.2021 Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

Spotkanie z Radą Rodziców – ok. godz. 19.15

GRUDZIEŃ

13.12.2021 Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną.
14.12.2021

 

Konsultacje dla rodziców. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną godz. 17.00 – 18.00
Akcja “Gwiazdkowe drzewko prezentów”
Opłatkowe spotkanie z Przyjaciółmi szkoły godz.18.00 – w zależności o sytuacji epidemiologicznej
Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).
grudzień/styczeń Pasowanie na czytelnika
22.12.2021 Koncert kolęd i wigilie klasowe.
23–31.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ

Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).
12.01.2022 Wystawienie ocen przewidywanych -do godz. 13.00
14.01.2022 Wystawienie ocen śródrocznych – do godz. 13.00
17 – 30.01.2022 Ferie zimowe

LUTY

01.02.2022 Zakończenie I półrocza
01.02.2022 Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy0-3-godz.17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

02.02.2022 Rozpoczęcie II półrocza

MARZEC

08.03.2022 Dzień Kobiet.
15.03.2022 Konsultacje dla rodziców godz. 18.30 -19.30
Spotkanie dyrekcji z RR – godz. 19.00
Drzwi otwarte – promocja szkoły dla kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.
18.03.2022 Pierwszy Dzień Wiosny.

KWIECIEŃ

6,7,8.04.2022 Rekolekcje wielkopostne
14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
Akcja “Żonkil”

MAJ

02.05.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.05.2022 Uroczystości związane z obchodami podpisania Konstytucji 3-go Maja oraz 174 rocznicy powstania Rzeczypospolitej Mosińskiej (gazetki w klasach).
Druga połowa maja Dzień języków obcych.
09.05.2022 Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną oraz nieklasyfikowaniem z poszczególnych przedmiotów.
10.05.2022 Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

Spotkanie z Radą Rodziców ok.godz.19.00
24.05.2022 Egzamin ósmoklasisty – język polski
25.05.2022 Egzamin ósmoklasisty – matematyka
26.05.2022 Egzamin ósmoklasisty – język angielski
16.05.2022  -31.05.2022 Termin na kilkudniowe wycieczki i „Zielone szkoły” dla klas IV-VIII
31.05.2022 Spotkania z przyszłymi wychowawcami klas I i IV oraz oddziałów przedszkolnych
maj/czerwiec Targi Samodzielności

CZERWIEC

I tydzień czerwca Gala I Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Wielkopolanie w czasie II wojny światowej”
06.06.2022 Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne (do godziny 12.00)
03.06.2022 Oceny przewidywane – do godz.13.00
10.06.2022 Wystawienie ocen za rok szkolny 2021/2022 – do godz.13.00
10.06.2022 Egzaminy sprawdzające oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzony na wniosek rodziców oraz egzaminy klasyfikacyjne.
13.06.2022 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język polski
14.06.2022 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – matematyka
15.06.2022 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język angielski
17.06.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie ma dowozów.
22.06.2022 Dzień Sportu
23.06.2022 Msza święta i zajęcie z wychowawcą.
Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych – godz. 16.00.
Bal klas ósmych godz. 18.00
24.06.2022 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

SIERPIEŃ

22.08.2022 Egzaminy poprawkowe
Terminy w Harmonogramie pracy szkoły mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji pandemicznej oraz z innych niezależnych przyczyn.

 

Skip to content