HARMONOGRAM

Harmonogram pracy SP nr 2 w Mosinie 2022/2023  

   

WRZESIEŃ  

01.09.2022   Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.   

Pasowanie na uczniów klas pierwszych.  

01.09.2022   83 rocznica wybuchu II wojny światowej.  
13.09.2022  

 

Zebranie z rodzicami uczniów SP:   

Klasy 1-3 – godz. 17.30  
klasy 4-8 – godz. 18.30.  

20.09.2022   Składanie wniosków o Stypendia Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas 7 i 8.  
16.09.2022   Udział młodzieży w akcji “Sprzątanie Świata”.  
20.09.2022   ok. 19.00 – spotkanie przedstawicieli oddziałów klasowych z dyrektorem, wybory uzupełniające.  
do 27.09.2022  

  

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas ósmych szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego oraz poziomu, na którym wybrany język ma być zdawany podczas egzaminu ósmoklasisty – Obowiązujące druki deklaracji i wniosków należy pobrać w sekretariacie szkoły. 

PAŹDZIERNIK  

07.10.2022    Wybory do Samorządu Uczniowskiego  
do 14.10.2022   Ostateczny termin, do którego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mającego podstawę do ubiegania się o dostosowanie warunków i formy egzaminu ósmoklasisty powinni przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednią dokumentację.  
13.10.2022   Uroczysta akademia z okazji Dnia KEN  
14.10.2022   Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  
17.10.2022   Dzień Papieża Jana Pawła II  
20.10.2021   Uroczystości patriotyczne – 83 rocznica rozstrzelania mieszkańców Mosiny i okolic w czasie II wojny światowej.  
  Wyjazd na wymianę polsko-niemiecką (wyjazd naszej młodzieży do Seelze)   
31.10.2022   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

LISTOPAD  

01.11.2022   Wszystkich Świętych – wtorek  
10.11.2022   Akademia z okazji Święta Niepodległości   
11.11.2022   Narodowe Święto Niepodległości – piątek  
15.11.2022   Spotkanie z Radą Rodziców – ok. godz. 19.15  
25.11.2022   Dzień Pluszowego Misia w oddziałach “0”  

GRUDZIEŃ  

12.12.2022   Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną.  
13.12.2022   Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną   
Zebranie z rodzicami uczniów SP:   

Klasy 0-3 – godz. 17.00  
klasy 4-8 – godz. 18.00.  

Opłatkowe spotkanie z Przyjaciółmi szkoły godz.19.00 – w zależności o sytuacji epidemiologicznej  
    Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).  
grudzień/styczeń   Pasowanie na czytelnika  
22.12.2022   Koncert kolęd i wigilie klasowe.  
23–31.12.2022   Zimowa przerwa świąteczna.  

STYCZEŃ  

    Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).  
16.01.2023   Wystawienie ocen przewidywanych -do godz. 15.00  
20.01.2023   Wystawienie ocen śródrocznych – do godz. 15.00  
23.01.2023   Zakończenie I półrocza  
24.01.2023   Rozpoczęcie II półrocza  
30.01-12.02.2023   Ferie zimowe  

LUTY  

30.01-12.02.2023   Ferie zimowe  
21.02.2023   Zebranie z rodzicami uczniów SP:   

Klasy 0-3 – godz. 17.00  
klasy 4-8 – godz. 18.00.  

MARZEC  

08.03.2023   Dzień Kobiet.  
14.03.2023   Spotkanie dyrekcji z RR – godz. 19.00  
Drzwi otwarte – promocja szkoły dla kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.  
20.03.2023   Pierwszy Dzień Wiosny.  
KWIECIEŃ 
04.2023   Rekolekcje wielkopostne  
06-12.04.2023   Wiosenna przerwa świąteczna  
  Akcja “Żonkil”  
20.04.2023   Dzień Ziemi  

MAJ  

02.05.2023   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
04.05.2023   Uroczystości związane z obchodami podpisania Konstytucji 3-go Maja oraz 175 rocznicy powstania Rzeczypospolitej Mosińskiej (gazetki w klasach).  
Druga połowa maja   Dzień Języków Obcych.  
08.05.2023   Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną oraz nieklasyfikowaniem z poszczególnych przedmiotów.  
09.05.2023   Zebranie z rodzicami uczniów SP:   

Klasy 0-3 – godz. 17.00  
klasy 4-8 – godz. 18.00.  

Spotkanie z Radą Rodziców ok.godz.19.00  
23.05.2023   Egzamin ósmoklasisty – język polski  
24.05.2023   Egzamin ósmoklasisty – matematyka  
25.05.2023   Egzamin ósmoklasisty – język angielski  
26.05.2023   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie ma dowozów.  
15.05.20223 -02.06.2023   Termin na kilkudniowe wycieczki i „Zielone szkoły” dla klas IV-VIII   
26.05.2023   Spotkania z przyszłymi wychowawcami klas I i IV  
maj/czerwiec   Targi Samodzielności  

CZERWIEC  

03.06.2023   Festyn Rodzinny  
09.06.2023   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie ma dowozów.  
12.06.2023   Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne (do godziny 12.00)  
12.06.2023   Oceny przewidywane – do godz.15.00  
16.06.2023   Wystawienie ocen za rok szkolny 2022/2023 – do godz.15.00  
16.06.2023   Egzaminy sprawdzające oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzony na wniosek rodziców oraz egzaminy klasyfikacyjne.   
12.06.2023   Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język polski  
13.06.2023   Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – matematyka  
14.06.2023   Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język angielski  
20.06.2023   Dzień sportu  
21.06.2023   Zajęcia z wychowawcą  
22.06.2023   Msza święta i zajęcie z wychowawcą.  
Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych – godz. 16.00.  
Bal klas ósmych godz. 18.00  
23.06.2023   UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.  

SIERPIEŃ  

26.08.2023   Egzaminy poprawkowe  

Terminy w Harmonogramie pracy szkoły mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji pandemicznej oraz z innych niezależnych przyczyn. 

 

Skip to content