HARMONOGRAM

Harmonogram pracy SP nr 2 w Mosinie 2020/2021 

  

WRZESIEŃ

01.09.2020 81 rocznica wybuchu II wojny światowej.
01.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Według ustalonego  harmonogramu.

15.09.2020

 

Zebranie z rodzicami uczniów SP: ustalane indywidualnie

Klasy 2-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

10.09.2020 Składanie wniosków o Stypendia Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas 7 i 8.
18.09.2020 Udział młodzieży w akcji “Sprzątanie Świata”.
22.09.2020 Godz. 18.00 – spotkanie trójek klasowych z dyrektorem, wybory uzupełniające.
do 25.09.2020

 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas ósmych szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego oraz poziomu, na którym wybrany język ma być zdawany podczas egzaminu ósmoklasisty – Obowiązujące druki deklaracji i wniosków należy pobrać w sekretariacie szkoły.

PAŹDZIERNIK

Październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
do 09.10.2020

 

 

Ostateczny termin, do którego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mającego podstawę do ubiegania się o dostosowanie warunków i formy egzaminu ósmoklasisty powinni przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednią dokumentację.
Ostateczny termin złożenia planów pracy zespołów, z uwzględnieniem terminarza spotkań.
13.10.2020 Uroczysta akademia z okazji Dnia KEN
14.10.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie ma dowozów.
16.10.2020 Dzień Papieża Jana Pawła II.
20.10.2020 Uroczystości patriotyczne – 81 rocznica rozstrzelania mieszkańców Mosiny i okolic w czasie II wojny światowej.
21.10.2020 Uroczystości szkolne – 81 rocznica rozstrzelania mieszkańców Mosiny i okolic w czasie II wojny światowej.
Wyjazd na wymianę polsko-niemiecką (wyjazd naszej młodzieży do Seelze).
23.10.2020 Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

LISTOPAD

02.11.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
10/12.11.2020 Akademia z okazji Święta Niepodległości
10.11.2020
Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.30
klasy 4-8 – godz. 18.00.

Spotkanie z Radą Rodziców – ok. godz. 19.15
20.11.2020 Światowy Dzień Życzliwości

GRUDZIEŃ

15.12.2020

 

Konsultacje dla rodziców. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną godz. 17.00 – 18.00
Akcja “Gwiazdkowe drzewko prezentów”
Opłatkowe spotkanie z Przyjaciółmi szkoły godz.18.00
Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).
grudzień/styczeń Pasowanie na czytelnika
18.12.20120 Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną.
22.12.2020 Jasełka i wigilie klasowe.
23–31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ

04- 17.01.2021 Ferie zimowe – zmiana na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020r.
Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).
19.01.2021 Wystawienie ocen przewidywanych.
22.01.2021 Wystawienie ocen śródrocznych.
26.01.2021 Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

26.01.2021 Zakończenie I półrocza
27.01.2021 Rozpoczęcie II półrocza

LUTY

16.02.2021 Drzwi otwarte – promocja szkoły dla kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego – godzina od 16.00 do 18.00 – zmiana terminu z 16.03.2021r.
15- 28.02.2021 Ferie zimowe  zmiana na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020r.
Gminny Przegląd Piosenki – etap szkolny.
Projekt biblioteczny “Książka, którą polecam”

MARZEC

05.03.2021 VIII Gminny Konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia.
Gminny konkurs geograficzny „A to Polska właśnie…”.
08.03.2021 Dzień Kobiet.
16.03.2021 Konsultacje dla rodziców godz. 18.30 -19.30
Spotkanie dyrekcji z RR – godz. 19.00
Drzwi otwarte – promocja szkoły dla kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.  zmiana terminu na 16.02.2021r. – godzina od 16.00 do 18.00
18.03.2021 Międzynarodowy konkurs “Kangur Matematyczny”.
19.03.2021 Pierwszy Dzień Wiosny.
22.03.2021 V Gminny Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas piątych Szkół Podstawowych ,,Spelling Bee – czyli mistrz literowania’’.
XVIII Gminny Przegląd Piosenki.
Gminny konkurs “Znamy poetów z Wielkopolski”. – zmiana terminu konkursu na 14.05.2021

KWIECIEŃ

01-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
Gminne Mistrzostwa w Czwórboju Lekkoatletycznym
19.04.2021 Akcja “Żonkil”

MAJ

04.05.2021 Uroczystości związane z obchodami podpisania Konstytucji 3-go Maja oraz 173 rocznicy powstania Rzeczypospolitej Mosińskiej (gazetki w klasach).
Druga połowa maja Dzień języków obcych.
14.05.2021 Gminny konkurs “Znamy poetów z Wielkopolski”.
18.05.2021 Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną oraz nieklasyfikowaniem z poszczególnych przedmiotów.
Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

Spotkanie z Radą Rodziców ok.godz.19.00
25.05.2021 Egzamin ósmoklasisty – język polski
26.05.2021 Egzamin ósmoklasisty – matematyka
27.05.2021 Egzamin ósmoklasisty – język angielski
31.05.2021  -13.06.2021 Termin na kilkudniowe wycieczki i „Zielone szkoły” dla klas IV-VIII
29.05.2021 Spotkania z przyszłymi wychowawcami klas I i IV
Targi Samodzielności

CZERWIEC

04.06.2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie ma dowozów.
07.06.2021 Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne (do godziny 12.00)
11.06.2021 Oceny przewidywane
17.06.2021 Wystawienie ocen za rok szkolny 2020/2021
16.06.2021 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język polski
17.06.2021 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – matematyka
18.06.2021 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język angielski
18.06.2021 Egzaminy sprawdzające oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzony na wniosek rodziców oraz egzaminy klasyfikacyjne.
22.06.2021 Dzień Sportu
23.06.2021 Msza święta i zajęcie z wychowawcą.
Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych – godz. 16.00.
Bal klas ósmych godz. 18.00
24.06.2021 Zajęcia z wychowawcą.
25.06.2021 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.

 

Skip to content