HARMONOGRAM

Harmonogram pracy SP nr 2 w Mosinie 2023/2024 

  

WRZESIEŃ 
01.09.2023  84 rocznica wybuchu II wojny światowej 
04.09.2023  Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.  

Pasowanie na uczniów klas pierwszych.  

12.09.2023 

 

Uroczyste obchody 80 rocznicy Sprawy Mosińskiej 
Zebranie z rodzicami uczniów SP:  

Klasy 1-3 – godz. 17.30
klasy 4-8 – godz. 18.30. 

19.30 – spotkanie przedstawicieli oddziałów klasowych z dyrektorem, wybory uzupełniające. 
15.09.2023   Udział młodzieży w akcji “Sprzątanie Świata”. 
20.09.2023  Składanie wniosków o Stypendia Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas 7 i 8.  
do 28.09.2023 

  

  

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas ósmych szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego oraz poziomu, na którym wybrany język ma być zdawany podczas egzaminu ósmoklasisty – Obowiązujące druki deklaracji i wniosków należy pobrać w sekretariacie szkoły. 
PAŹDZIERNIK 
05.10.2023  Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
12.10.2023  Uroczyste spotkanie z okazji Dnia KEN – po południu 
do 16.10.2023 

  

  

Ostateczny termin, do którego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mającego podstawę do ubiegania się o dostosowanie warunków i formy egzaminu ósmoklasisty powinni przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednią dokumentację. 
13.10.2023  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
16.10.2023  Dzień Papieża Jana Pawła II 
20.10.2023  Uroczystości patriotyczne – 84 rocznica rozstrzelania mieszkańców Mosiny i okolic w czasie II wojny światowej. 
  Wyjazd na wymianę polsko-niemiecką (wyjazd naszej młodzieży do Seelze)  
LISTOPAD 
01.11.2023  Wszystkich Świętych – środa 
10.11.2023  Akademia z okazji Święta Niepodległości  
11.11.2023  Narodowe Święto Niepodległości – sobota 
14.11.2023  Zebranie z rodzicami uczniów SP:  

Klasy 0-3 – godz. 17.30
klasy 4-8 – godz. 18.30. 

24.11.2023  Dzień Pluszowego Misia w oddziałach “0” 
GRUDZIEŃ 
11.12.2023  Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną. 
12.12.2023 

 

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną  
Drzwi otwarte 16.30 – 17.00 
Kiermasz szkolny – godz. 17.00- 19.00 
Opłatkowe spotkanie z Przyjaciółmi szkoły godz.18.00  
  Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE). 
grudzień/styczeń  Pasowanie na czytelnika 
21.12.2023  Jasełka. Koncert kolęd i wigilie klasowe.  
22.12.2023  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
23–31.12.2023  Zimowa przerwa świąteczna. 
STYCZEŃ 
   Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE). 
15.01.2024  Wystawienie ocen przewidywanych -do godz. 15.00 
22.01.2024  Wystawienie ocen śródrocznych – do godz. 15.00 
23.01.2024  Zakończenie I półrocza 
24.01.2024  Rozpoczęcie II półrocza 
   
LUTY 
12-25.02.2024  Ferie zimowe 
06.02.2024  Zebranie z rodzicami uczniów SP:  

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00. 

26.02.2024  Drzwi otwarte – promocja szkoły dla kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego. 
MARZEC 
08.03.2024  Dzień Kobiet. 
12.03.2024  Spotkanie dyrekcji z RR – godz. 19.00 
21.03.2024  Pierwszy Dzień Wiosny. 
03.2024  Rekolekcje wielkopostne  
28.03-02.04.2024  Wiosenna przerwa świąteczna 
KWIECIEŃ 
28.03-02.04.2024  Wiosenna przerwa świąteczna 
  Akcja “Żonkil” 
22.04.2024  Dzień Ziemi 
29.04.2024  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
30.04.2024  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 
MAJ 
02.05.2024  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  

Odpracowany Festynem szkolnym 08.06.2024 

06.05.2024  Uroczystości związane z obchodami podpisania Konstytucji 3-go Maja oraz 176 rocznicy powstania Rzeczypospolitej Mosińskiej (gazetki w klasach). 
Druga połowa maja  Dzień Języków Obcych. 
13.05.2024 

 

 

Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną oraz nieklasyfikowaniem z poszczególnych przedmiotów. 
maj  Testy trzecioklasisty 
14.05.2024  Egzamin ósmoklasisty – język polski 
15.05.2024  Egzamin ósmoklasisty – matematyka 
16.05.2024  Egzamin ósmoklasisty – język angielski                              
21.05.2024  Zebranie z rodzicami uczniów SP:  

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00 

Spotkanie z Radą Rodziców ok.godz.19.00 
20.05.2024 -07.06.2024  Termin na kilkudniowe wycieczki i „Zielone szkoły” dla klas IV-VIII 
24.05.2024  Spotkania z przyszłymi wychowawcami klas 0,  I i IV -przeniesione na 10.06
maj/czerwiec  Targi Samodzielności 
31.05.2024  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie ma dowozów. 
CZERWIEC 
08.06.2024  Festyn Rodzinny 
07.06.2024  Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne (do godziny 12.00) 
10.06.2024  Spotkania z przyszłymi wychowawcami klas: 

– oddziały przedszkolne – godzina 17.00 

– klasy 1 – godzina 17.30 

– klasy 4 – godzina 18.00 

10.06.2024  Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język polski 
11.06.2024  Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – matematyka 
12.06.2024  Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język angielski 
10.06.2024  Oceny przewidywane – do godz.15.00 
14.06.2024  Wystawienie ocen za rok szkolny 2023/2024 – do godz.15.00 
14.06.2024  Egzaminy sprawdzające oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzony na wniosek rodziców oraz egzaminy klasyfikacyjne.  
19.06.2024  Dzień sportu 
20.06.2024  Msza święta i zajęcie z wychowawcą. 
20.06.2024  Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych – godz. 16.00. 
Bal klas ósmych godz. 18.00 
21.06.2024  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO. 
SIERPIEŃ 
26.08.2024  Egzaminy poprawkowe 
Terminy w Harmonogramie pracy szkoły mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych. 

 

 

Skip to content