74 Rocznica Powstania W Getcie Żydowskim

     Uczniowie Zespołu Szkół w Mosinie, po raz trzeci włączyli się do akcji społeczno-edukacyjnej ”Żonkile”, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Akcja „Żonkile” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat Powstania w Getcie Warszawskim i wspólnym upamiętnieniu jego bohaterów. Ma przypominać o heroicznym Powstaniu i o likwidacji warszawskiego getta, która niemalże położyła kres istnieniu społeczności warszawskich Żydów. Żonkile symbolizują naszą pamięć, o tych którzy zginęli w 1943 roku, w walce o godność ludzka. Uczniowie pod opieką wychowawców świetlicy przygotowali papierowe żonkile oraz okolicznościową gazetkę pt: ”Polscy Żydzi”, która ma przybliżyć tradycje i historie ludzi, którzy przez wiele wieków mieszkali, a może i nadal mieszkają obok nas. Do opracowania gazetki, uczniowie wykorzystali zeszyty historyczne, które ukazywały się w roku 2008, jako dodatek do gazety „Rzeczpospolita”. Dnia 26 kwietnia 2017 roku w stołówce szkolnej odbyła się dla uczniów gimnazjum prezentacja „ Dać świadectwo, Holocaust – oczami świadków i ofiar” przygotowana przez panią Beatę Buchwald, dotycząca historii narodu żydowskiego z uwzględnieniem Holocaustu na podstawie informacji uzyskanych w Instytucie Yad Vashen oraz wystawa zdjęć „Holocaust – Zagłada Żydów”. Następnie wolontariusze wyszli na ulice Mosiny z papierowymi żonkilami, odwiedzili Miejską Bibliotekę, biuro Rady Miejskiej, Izbę Muzealną, która mieści się w dawnej bożnicy oraz udali się na cmentarz żydowski. Wręczając papierowe żonkile opowiadali o ich symbolice.

                                                                                     W imieniu organizatorów- Danuta Białas

FOTORELACJA

Skip to content