Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 10 października 2022r. w naszej szkole odbyły się uroczyste wybory do Samorządu Uczniowskiego. Swoją kandydaturę zgłosiło16 uczniów z klas IV-VIII.  Uczniowie na 3 i 4 godzinie lekcyjnej wybierali swoich faworytów, którzy będą ich godnie reprezentować i sumiennie wypełniać swoje obowiązki związane z powierzoną im rolą oraz oddawali głos na nowego opiekuna Samorządu wybieranego z grona nauczycieli. Każdy uczeń, który chciał oddać głos na swojego kandydata musiał posiadać ważną legitymację szkolną oraz być ubranym na galowo. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania i późniejszym liczeniem głosów czuwała komisja wyborcza w składzie: Franciszek Kilikowski 5a, Hanna Kowalińska 5b, Kacper Lamenta 6a, Maksymilian Jabłoński 6b, Martyna Kilian 7a, Stanisław Nowicki 8a, Krzysztof Nowicki 8b, Urszula Lachowicz 8c, Zofia Piątkowska 8d oraz Jakub Wilczak 8e.

Frekwencja wyborcza wyniosła: 74%.

Oto skład Samorządu Uczniowskiego:

– przewodnicząca:  Martyna Kilian 7a

– wiceprzewodniczący: Urszula Lachowicz 8c

Stanisław Nowicki 8a

– sekretarz: Amelia Lewandowska 8d

Wojciech Szymandera 6b

– członkowie: Kujawa Kajetan 4a

Brzozowski Jan 4b

Wilczak Katarzyna 4c

Konieczna Michalina 4d

Gabrielski Piotr 5a

Radwan Zofia 5b

Lachowicz Ewa 5c

Napierała Oskar 6a

Tyschko Davyd 6c

Wechta Alan 8b

Głowinska Aleksandra 8e

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Anna Ciesielska.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Samorządzie Uczniowskim.

Martyna Kilian

Urszula Lachowicz

Joanna Konara

Skip to content