Zimowy krajobraz – konkurs plastyczny

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs kierowany jest do uczniów SP2.
  2. Uczestnik konkursu przygotowuje na kartce A4 lub A3 pracę plastyczną przedstawiającą zimowy krajobraz. Technika dowolna.
  3. Komisja weźmie pod uwagę staranność i pomysłowość wykonania.
  4. Prace prosimy złożyć w świetlicy szkolnej, do dnia 29 stycznia 2018 roku.
  5. Prace należy podpisać; imię, nazwisko, klasa.
  6. Na zwycięzców czekają dyplomy, nagrody.

Zapraszamy

 Świetlica szkolna

Skip to content