Wyniki II Wojewódzkiego Konkursu „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”

10.05.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie odbył się finał II Wojewódzkiego Konkursu: Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”. Uczniowie rozwiązali test. Do ogólnej punktacji doliczono także punkty za trzy najlepsze prezentacje. Oto wyniki konkursu.

Laureaci I miejsca
Zespół w składzie:
Aleksandra Dłużak,
Anna Maria Stróżyńska,
Martyna Wolf
ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej

Laureaci II miejsca
Zespół w składzie:

Tomasz Jakub,
Adam Pawłowski,
Wojciech Sobański
z Zespołu Szkół im. Kryptologów Poznańskich (Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi z Lubonia)

Laureaci III miejsca
Zespół w składzie:
Martyna Kilian,
Michalina Lange,
Maja Grupińska

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają punkty na świadectwie.

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

Skip to content