UCZMY SIĘ RAZEM ŻYĆ 2018! – warsztaty dotyczące edukacji włączającej

W poniedziałek 9 października w klasie 6b odbyły się warsztaty organizowane przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami pt. „Superbohaterowie z niepełnosprawnościami”. Zajęcia prowadzili Katarzyna i Marcin Haliccy oraz Stanisława Piotrowska. Przedstawiciele WIFOON odwiedzili szkołę na zaproszenie pani Kingi Wośkowiak, nauczycielki języka niemieckiego, z którą współpracują już na różnych płaszczyznach od czterech lat.

Spotkanie objęło trzy moduły, a każdy z nich zorganizowany był w inny sposób. Moderatorzy rozpoczęli zajęcia od dyskusji z klasą oraz burzy mózgów, czym jest niepełnosprawność, jakie są jej rodzaje, uczniowie wymieniali się swoimi doświadczeniami, opowiadali o przypadkach niepełnosprawności, z jakimi zetknęli się w swoim życiu lub jakie znają z prasy czy filmu. Bazując na wiedzy uczestników, moderatorzy uzupełnili i usystematyzowali w bardzo przystępny sposób te wiadomości. Przedstawili też możliwości, jakie osoby z niepełnosprawnościami różnego typu mają w codziennym życiu zawodowym czy prywatnym, młodzież mogła między innymi obejrzeć fragment filmu z audiodeskrypcją (czyli opisem dla osób niewidomych).

Druga część, doświadczalna, dotyczyła empatii. Uczniowie klasy 6b przez krótką chwilę na własnej skórze mogli się przekonać, jakie ograniczenia towarzyszą każdego dnia osobom, które nie są w pełni sprawne. Użyte zostały takie narzędzia jak opaski na oczy, laski dla niewidomych, okulary imitujące różnego rodzaju zaburzenia widzenia, wózek inwalidzki, rękawice, pianki itp. Młodzież wykonywała różnego rodzaju zadania, podejmując na kilka lub kilkanaście minut wysiłek, z jakim osoby z niepełnosprawnością spotykają się ciągle. Ta część warsztatów pozwala na wczucie się i zrozumienie położenia innych.

Na bazie wrażeń, przemyśleń i doświadczeń zebranych w dwóch modułach w trzecim uczniowie tworzyli swoje rozwiązania dla superbohaterów znanych z kreskówek czy filmów. Klasa została podzielona na grupy, każda z nich otrzymała opis superbohatera i historii, jaka spowodowała u niego niepełnosprawność. W tym module praca odbywa się metodą Design Thinking (5 etapów – empatii, diagnozy potrzeb, generowania pomysłów, prototypowania, testowania). Uczniowie szukali rozwiązań, jak można pomóc osobie z niepełnosprawnością włączyć się w życie pełnosprawnych ludzi oraz co oni mogliby dla osób z niepełnosprawnością zrobić.

Spotkanie zakończyło podsumowanie obejmujące rozmowę o zdobytej wiedzy i odczuciach uczestników. Warsztaty z cyklu „Uczmy się razem żyć” od kliku lat cieszą się powodzeniem w wielkopolskich szkołach, pozwalają młodzieży otworzyć się na potrzeby innych, lepiej zrozumieć osoby z niepełnosprawnościami oraz zastanowić się, w jaki sposób każdy może pomóc funkcjonować osobie nie w pełni sprawnej w społeczeństwie. Formuła, w jakiej się odbywają, jest atrakcyjna dla uczniów oraz sprawia, że każdy ma szansę zaangażować się w ich przebieg.

FOTORELACJA

Kinga Wośkowiak

 

Skip to content