Projekt biblioteczny „Książka, którą polecam”

W celu upowszechnienia czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży nasza biblioteka szkolna przeprowadziła projekt pt. „Książka, którą polecam”. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz pierwsze i drugie klasy gimnazjum. Projekt realizowany był od stycznia do maja 2017 r. Zadania jakie trzeba było wykonać uzależnione były od grupy wiekowej.

W oddziałach przedszkolnych i klasach I SP wybrane książki czytała dzieciom nauczycielka, a uczniowie wykonywali nawiązującą do niej pracę plastyczną. Podsumowaniem projektu była wystawa prac dzieci.

Podobnie projekt przebiegał w klasach II i III SP. Różnica polegała tylko na tym, że dzieci samodzielnie wybierały i czytały książki.

W klasach IV – VI SP i w gimnazjum uczniowie pracowali w grupach. Każdy zespół wybierał i czytał inną książkę i starał się ją zareklamować poprzez jedno z zaproponowanych działań: prezentację komputerową, plakat, lapbook lub krótką inscenizację. Każda klasa wybrała jeden lub dwa zespoły, które reprezentowały ją na podsumowaniu projektu 12 maja br. Podczas przedstawiania przygotowanych prac, uczniowie wykazali się pomysłowością, i znajomością czytanych książek. Można było zauważyć, że potrafią pracować w zespole i dzielić się zadaniami. Załączone zdjęcia pokazują, że była to dla nich „przygoda z książką” i zabawa.

Realizacja tego projektu zaowocowała tym, że nasi uczniowie:

  • sięgnęli po książkę inną niż lektura szkolna, zgodną z ich zainteresowaniami,
  • zapoznali się z literaturą dziecięcą i młodzieżową, którą ma do zaoferowania biblioteka szkolna i inne biblioteki,
  • rozmawiają ze sobą na temat książek, wspólnie się przy tym bawią i zachęcają się wzajemnie do ich przeczytania,
  • częściej korzystają z biblioteki i wypożyczają m. in. książki polecane przez swoich kolegów na podsumowaniu projektu.

FOTORELACJA

Barbara Siwczak

Skip to content