„Na karuzeli roku”

Galeria Miejska w Mosinie powstała w 1993 roku. Trzy lata później współpracę z nią nawiązała Pani Iwona Hertig.  Współpraca ta  nieprzerwanie  trwa  po dziś dzień, co więcej, zaowocowała   powstaniem w 2003 roku Galerii Szkolnej działającej od tej pory pod auspicjami Galerii Miejskiej.

10 czerwca, już po raz kolejny, z inicjatywy Pani Iwony Hertig oraz kierownika artystycznego Galerii Miejskiej, Pani Doroty Strzeleckiej,   dzieci z klasy 2c SP, wychowankowie  Pani Iwony Hertig,  w murach wspomnianej Galerii, miały okazję pokazać swoje prace. Jest to wielkie wyróżnienie i dowód uznania, tym bardziej, że  na co dzień w Galerii wystawiają  swe prace uznani artyści i pedagodzy poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wszystkie zaprezentowane prace powstały podczas warsztatów plastycznych odbywających się zarówno w Galerii Szkolnej jak i w Galerii Miejskiej oraz w czasie wyjazdów plenerowych do Rogalina i WPN.

Ze względu na tematyką związaną z porami roku tegoroczny wernisaż nazwano: „Na karuzeli roku”. Jego otwarcia dokonały Panie: Dorota Strzelecka, Iwona Hertig oraz Agnieszka Bereta  uczestnicząca  w   organizacji wystawy. Obecna na wernisażu Dyrektor Zespołu Szkół, Pani Alicja Trybus,   wyraziła   uznanie dla trudu, jaki w jej powstanie włożyli uczniowie i ich wychowawca. Podziwiała także artystyczny wymiar zaprezentowanych prac.

Na zakończenie uczniowie w towarzystwie swych rodziców i  dziadków oraz pozostałych gości, przy dźwiękach „Czterech pór roku” Vivaldiego,   obejrzeli wystawę, której byli autorami.

W tym miejscu pragniemy podziękować Pani Dorocie Strzeleckiej  za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu wernisażu.

Wiesława Szubarga

wystawa4

wystawa5

wystawa15

Skip to content