Konstytucja 3 Maja – uroczystość w naszej szkole

Dnia 5. 05.2022 r. uczniowie z kl. VIIb, VIIc i VIIId wzięli udział w spektaklu, w którym opowiedzieli   o wydarzeniach związanych z uchwaleniem w 1791 roku konstytucji, zwanej od miesiąca ustanowienia Konstytucją Majową. Jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Pozycja jaką Konstytucja 3 Maja zajmuje w tradycji politycznej demokratycznej części dzisiejszego świata jest niewątpliwa i ogromna, o czym dowiedzieliśmy się, słuchając nie tylko przekazu młodych aktorów, ale także patriotycznych pieśni upamiętniających majowe wydarzenia.

Młodzi aktorzy podkreślili, że dla mosinian dni majowe to czas ważny nie tylko ze względu na wydarzenia związane z ustanowieniem Konstytucji 3 Maja. 57 lat później podczas innego maja nasze miasto za sprawą ważnych wydarzeń przez kilka dni stało się stolicą Polski. Wydarzenia te rozegrały się Podczas Wiosny Ludów, 3 maja 1848 roku. Jakub Krauthofer – Krotowski proklamował w mieście niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z tymczasową stolicą w Mosinie. Kiedy w Europie szerokim echem odbiły się wieści o wybuchu rewolucji 1848 roku w Berlinie, Wiedniu i Budzie, Wielkopolska w odpowiedzi na te wydarzenia pospiesznie zakładała komitety narodowe. Mosiński Komitet Narodowy liczył pięciu członków. Na czele wielkopolskich oddziałów powstańczych stanął Ludwik Mierosławski. Powstańcy zebrali się w czterech obozach. Do jednego z tych obozów zgłosili się ochotnicy z Mosiny. Niestety obóz ten został rozbity 29 kwietnia 1848r. przez silniejsze oddziały pruskie.

Trzeciego maja doszło w naszym mieście do odważnego wystąpienia przeciwko Prusakom. Na pomoc naszemu miastu przybył Jakub Krauthofer – Krotowski, który proklamował w Mosinie Rzeczpospolitą Polską, której godłem stał się orzeł z wieńcem i napisem Polska Powstająca. Niestety, w trzy dni później powstańcy zostali pobici przez Prusaków w bitwie pod Rogalinem. Tak zwana Rzeczpospolita Mosińska upadła.

Upadek Rzeczypospolitej Mosińskiej był dramatem dla tych wszystkich, którzy żyli nadzieją na odzyskanie utęsknionej wolności. Ileż jeszcze dramatów przeżywało polskie społeczeństwo zanim Ojczyzna wybiła się na niepodległość? Drogę do wolności otworzyła wreszcie Polsce pierwsza wojna światowa.

Na widowni zasiedli uczniowie klas siódmych i ósmych. Uroczystość uświetniły swoją obecnością Pani dyrektor, Alicja Trybus, Panie wicedyrektor, Beata Buchwald i Agnieszka Stachowska – Bimkiewicz oraz Nauczyciele – opiekunowie klas.Nad całością przedsięwzięcia czuwały Panie: Wiesława Szubarga i Bernadeta Marczak. Za nagłośnienie odpowiedzialny był Pan Wiesław Depowski

Wiesława Szubarga

Skip to content