Informacja o półkoloniach – program i karta kwalifikacyjna

„Szanowni Rodzice,

Zachęcamy do zapisu swoich dzieci na półkolonie organizowane przesz szkołę, które odbędą się w dwóch turnusach:

I turnus – 27.06-01.07.2022 – koszt 370 zł

II turnus – 01.08. – 5.08.2022 – koszt 380 zł

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Numer konta:

Dane i numer konta:

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

ul.Sowiniecka 75,

62-050 Mosina

Nr konta: 90 9048 0007 2101 0000 4981 0010

tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, turnus 1 lub turnus 2

 

W programie półkolonii: wycieczki, gry i zabawy ruchowe, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe i zabawy na świeżym powietrzu.

Po zatwierdzeniu przez szkołę, że dziecko zakwalifikowało się na półkolonie należy uiścić opłatę oraz wypełnić kartę kwalifikacyjną przez rodziców. Poniżej załączmy Program półkolonii i kartę kwalifikacyjną wraz ze zgodami.

Program półkolonii 2022

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii 2022

Alicja Trybus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Opiekunowie półkolonii:   Paula Sianos, Paulina Minga, Agata Nowak

Skip to content