Konkurs plastyczny – „ Mój Nauczyciel”

Zapraszamy Wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 do udziału w Konkursie Plastycznym pod tytułem:

  „ Mój Nauczyciel”

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

CELE KONKURSU

  • Rozwijanie zdolności plastycznych
  • Kształtowanie więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami

UCZESTNICY

Uczniowie szkoły podstawowej

FORMAT

A3 lub A4

TECHNIKA WYKONANIA

dowolna

KRYTERIA OCENY

  • Estetyka i jakość pracy
  • Zastosowanie różnych technik plastycznych z wyłączeniem materiałów sypkich.

TERMINY

  • Rozpoczęcie konkursu: 25 września 2018 r.
  • Zakończenie konkursu: 12 października 2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prace należy podpisać podając: imię, nazwisko, klasę autora oraz imię i nazwisko przedstawionego nauczyciela,

  • Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej,
  • Prace oddane po terminie nie będą oceniane.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  • Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora Konkursu,
  • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe dnia 17 października 2018 r.

PRAWA ORGANIZATORA

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania.

Zapraszamy !!!

Skip to content