Park Dzieje i Powstanie Wielkopolskie

26 grudnia 1918 roku przybył do Poznania Ignacy Paderewski, który przed hotelem „Bazar” wygłosił płomienne przemówienie skierowane do rodaków. W odpowiedzi na wydarzenia sprzed „Bazaru” Niemcy urządzili paradę wojskową na Świętym Marcinie. Zrywali polskie flagi, napadali na polskie instytucje. Doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka – wybuchło powstanie, które zakończyło się w 16 lutego 1919 roku zwycięstwem.

W tym roku przypada setna rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego. W związku z tym ważnym wydarzeniem w naszej szkole realizowany jest zakrojony na szeroką skalę projekt. Jego kulminacja nastąpi w dniach od 1 – 5 października.
Jednym z elementów projektu, był udział 24 września wszystkich klas czwartych szkoły podstawowej oraz jednej z klas piątych w widowisku: „Powstanie Wielkopolskie”, które odbyło się w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie. Uczniowie jako widzowie stali się świadkami wydarzeń poprzedzających powstanie, następnie samego powstania i jego przebiegu.

Widowisku towarzyszyły spektakularne, czasami wręcz zaskakujące, efekty specjalne, dzięki którym było ono bardzo atrakcyjne, zwłaszcza, dla młodego widza. Poruszająca muzyka stanowiła uzupełnienie spektaklu i była jego dopełnieniem, a „Rota” odśpiewana w postawie stojącej przez aktorów i widownię uświadomiła zebranym,jak wielką wartością jest wolność.
Wiesława Szubarga

Skip to content