Konkurs na tytuł szkolnej gazety

Ogłaszamy  konkurs dla uczniów klas V – VIII na tytuł szkolnej gazety, która zaczyna działalność wraz z nowym rokiem szkolnym. Gazeta powstaje w miejsce „Głosu Gimnazjalisty”,  który po blisko siedemnastu latach kończy działalność, co jest konsekwencją wygaśnięcia gimnazjum.

Prosimy o przynoszenie kartek ze swoimi propozycjami i składanie ich w wyznaczonym do tego miejscu w sali nr 203 od 17 do 23 września (podczas przerw międzylekcyjnych). Na kartce, oprócz tytułu, powinno znaleźć się imię i nazwisko autora. Dodatkowym atutem może stać się krótka informacja dotycząca uzasadnienia tytułu, co jednak nie jest wymagane. Pomysłodawca tytułu, który zostanie przyjęty jako nazwa gazetki, otrzyma drobną nagrodę rzeczową ufundowaną przez opiekuna powstającej gazety.

W tym miejscu pragnę podziękować Dyrekcji naszej szkoły za wsparcie i życzliwość okazywaną młodym dziennikarzom, a Zarządowi Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie  za dziesięcioletnią współpracę przy wydawaniu papierowej wersji gazety.  Za współpracę dziękuję także Mosińskiej Bibliotece Publicznej,  Pracownikom GCI w Mosinie oraz lokalnym gazetom, dzięki którym pasjonaci sztuki dziennikarskiej mieli możliwość publikowania swych tekstów nie tylko na łamach szkolnej gazetki. Na koniec dziękuję kolejnym zespołom uczniów gimnazjum, którzy w ciągu prawie 17 lat z niezwykłym zaangażowaniem i pasją tworzyli  swoją gimnazjalną gazetę.

Opiekun szkolnej gazety

Wiesława Szubarga

Skip to content