Kalos Kagathos – dzień sportu w naszej szkole

Kalos Kagathos to ideał wychowania w starożytnej Grecji „wyrażający się w doskonałości duchowej i cielesnej, która miała się uzewnętrzniać zarówno w sprawności i wytrzymałości fizycznej, jak i w zaletach umysłu i charakteru moralnego wychowanka. Ćwiczenia fizyczne i piękne zadbane ciało były powodem do dumy i do prezentowania jego siły i potęgi”.

We wszystkich społeczeństwach, poczynając od tych najstarszych, ceniony był człowiek pogodny, silny, wytrwały, zaradny, odporny, a także przeciwstawiający się przeciwnościom losu.

Na lekcjach wychowania fizycznego kształtowanie ducha i ciała splecione są wyjątkowo silnie, pozwalają uczyć, jak dzielić czas między pracę i wypoczynek, kształtować ciało, doskonalić zdrowie i rozwijać przymioty duchowe.

Ideał, o którym wspomniałam wcześniej, wybrzmiał w naszej szkole podczas dnia sportu, który odbył się 21 czerwca, kiedy to uroczyście oddano do użytku, budowany od kilku miesięcy, sportowy obiekt w postaci boiska lekkoatletycznego, które przez wiele kolejnych lat służyć będzie kształtowaniu sprawności fizycznej i hartu ducha młodym ludziom.

Interesujący nas projekt został zgłoszony w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2021.

Uroczystego otwarcia, w obecności gości: Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina, Pana Tomasza Łukowiaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana Dominika Michalaka, dokonał Dyrektor szkoły, Pani Alicja Trybus, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi  i w ten  sposób obiekt został oddany do użytku ku radości wszystkich zebranych.

By podkreślić rangę uroczystości, wybrani uczniowie z dumą wnieśli flagę olimpijską, jeden z najważniejszych olimpijskich symboli. Pięć złączonych kół znajdujących się na fladze symbolizuje pięć kontynentów. Dopełnieniem otwarcia dnia sportu była sztafeta składająca się z przedstawicieli klas od pierwszej do ósmej, którzy kolejno pobiegli z „ogniem olimpijskim” symbolizującym czystość, prawdę, światło i wiedzę.

Wreszcie nastąpił moment, na który wszyscy czekali. Nauczyciele wychowania fizycznego zaprosili uczniów do sportowej, szlachetnej rywalizacji, która wyłoniła zwycięzców w następujących konkurencjach:

klasy 4 rozgrywki w „Dwa ognie”.
I miejsce klasa 4b
II miejsce klasa 4a
III miejsce klasa 4c

klasy 5 i 6 rozgrywki w „Palanta”
I miejsce klasa5b
II miejsce klasa 5c
III miejsce klasa 5a

klasy 7 rozgrywki w „Piłkę nożną”
I miejsce klasa7b
II miejsce klasa 7a
III miejsce klasa 7c

klasy 8 rozgrywki w „Piłkę siatkową”
I miejsce klasa 8b
II miejsce 8d

GALERIA

 

Skip to content