ZS w Mosinie laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Pamięć Nieustająca”

Dnia 6 listopada w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła uroczysta gala wręczenia nagród w IV edycji ogólnopolskiego konkursu historyczno-artystycznego „Pamięć nieustająca”. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Ostoja przy Wiśle”. W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych oraz zaproszeni goście. Zespół Szkół w Mosinie reprezentowały panie: dyrektor Alicja Trybus, Anna Arlt- Stelmachowska, Beata Buchwald- opiekun prac konkursowych oraz czternastu uczniów, którzy złożyli prace na konkurs. Uroczystość rozpoczęła się od udziału uczestników gali w uroczystej zmianie wart i złożenia kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wieniec w imieniu społeczności ZS złożyła pani Beata Buchwald wraz z absolwentkami naszej szkoły: Urszulą Arlt- Stelmachowską oraz Zofią Zielińską. Pani Beata Buchwald dokonała również wpisu do Księgi Pamiątkowej. Po obiedzie rozpoczęła się uroczysta gala, którą jak co roku poprowadziła znana dziennikarka Anna Popek.
Celem konkursu jest popularyzacja historii, także tej lokalnej. Dzięki konkursowi uczniowie mogą poznać historię bohaterów z małej ojczyzny oraz swoich rodzin.
W tym roku na konkurs nadesłano z całej Polski ponad 600 prac. Nagrodzono 55 z nich,
a wyróżnienia przyznano 66 uczniom. Siedem szkół otrzymało zaszczytny tytuł laureata konkursu. Nagrodę główną otrzymał Zespół Szkół w Mosinie, za prace wyróżnione ze względu na ich wartość merytoryczną, pracę badawczą uczniów i wielką dbałość o kulturę języka. Wyróżniono także prace naszych uczniów, laureatkami konkursu zostały: Urszula Arlt- Stelmachowska oraz Maja Słowik, a Klaudia Fornalik otrzymała wyróżnienia.
W tym roku organizator konkursu przygotował książkę Oni i my- spotkanie dwóch światów,
w której umieszczono 35 prac uznanych przez komisję konkursową za najbardziej wartościowe z punktu widzenia tematyki dotyczącej lokalnych bohaterów i historii małych ojczyzn. Książka powstała pod patronatem Ministerstwa do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W publikacji znalazły się prace Urszuli Arlt- Stelmachowskiej, Klaudii Fornalik, Zofii Tomiak, Zofii Zielińskiej z Zespołu Szkół w Mosinie oraz praca Zuzanny Anioły z Zespołu Szkół w Rogalinku. Książkę naszym uczniom wręczył Minister Jan Józef Kasprzyk.
Cieszę się bardzo z sukcesu moich uczniów, gratuluję i życzę osiągnięć w dalszych zmaganiach konkursowych.

Beata Buchwald

pamiec5

pamiec8

Skip to content