Zabawa z cytatami z Jana Zamoyskiego

Zabawa z cytatami z Jana Zamoyskiego

Pochodzenie cytatów

Cytat

Pochodzenie

Król panuje, ale nie rządzi.” Obowiązuje zasada rex regnat, sed non gubernat — „król panuje, ale nie rządzi„. Jest formą rządów, w której uprawnienia monarchy i parlamentu są ściśle określone przepisami prawa. Monarchia parlamentarna jest odmianą monarchii konstytucyjnej.
Każdy polski szlachcic powinien orientować się w zakresie głównych zasad sztuki lekarskiej.” Słowa te padły akcie fundacyjnym Akademii założonej przez Zamoyskiego w Zamościu, 1594r

.

Polacy mawiali z królami swoimi otworzyście, nie okrywając nic, a zawsze im statecznie wiary dotrzymywali; w inszych ziemiach i państwach, w których milczeniem i jedwabnymi słówki wszystko pokrywano szkodliwie, nieraz długo duszony ogień spłonywał.” Cytat z listu pisanego do Zygmunta III przed obradami sejmu inkwizycyjnego, 1592.
Spójrzmy tylko na królestwo nasze, jedno z pierwszych w Europie, spójrzmy na jego siły i środki obronne, na jego dostatki, bogactwa, na wszystko, co ludziom jest potrzebne. Czegóż nam brakuje? Oto rządu silnego i ustalonego ładu prawnego, a wtedy wszystko będziemy mieli i stać będziemy silni i pewni siebie.” Fragment przemówienia sejmowego z 1575.
Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.” Cytat pochodzi z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej, 1600; cytat następnie sparafrazowany przez Stanisława Staszica w Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego, 1787; mylnie przypisywany również Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu.

 

Zabawa z cytatami z Jana Zamoyskiego ćwiczenie

Zabawa z cytatami z Jana Zamoyskiego klucz

 

Źródło: Stanisław Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506–1648), Kraków 2000 oraz https://pl.wikiquote.org/wiki/Jan_Zamoyski

Wojciech Zarzycki kl Va

Skip to content