Z miłości do natury – wiersz „Drzewo”

Festyn ekologiczny, który odbył się w naszej szkole kilka dni temu, stał się przyczynkiem do napisania przez Martynę Skułę z red. „Głosu Gimnazjalisty”    wiersza pt. „Drzewo”. Zachęcam  do jego lektury.

„Drzewo”

Stoję samotny na środku polanki,
już brak mi zielonych liści.
Niegdyś pode mną rosły sasanki,
czy sen mój się kiedyś ziści?

Czy wrócą tu dzieci radosne?
Czy umrę od śmieci i spalin?
A może przywitam znów wiosnę,
poczuję smak słodkich malin?

Tak chciałbym znowu dać cień,
tej małej rudej wiewiórce,
co w liściach mych co dzień
przyglądała się słońcu i chmurce.

Lecz tamte chwile nie wrócą już,
bo nikt nie dba o środowisko.
Weź śmieci, do kosza włóż,
a nie z lasu rób wysypisko.

Martyna Skuła

oddz. III a gimnazjum

Skip to content