XXI edycja rajdu turystycznego „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej”

XXI edycja rajdu turystycznego „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej” dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mosina, odbyła się w piątek 24 września 2021 roku. W rajdzie uczestniczyło 25 zespołów, w tym  14 zespołów z naszej szkoły. Tematyka zadań rajdowych związana była z harcerstwem, w związku z obchodzonym przez  harcerzy Jubileuszem 100-lecia Mosińskiego Harcerstwa. W trakcie pokonywania trasy rajdu, uczniowie rozwiązywali zadania rajdowe. Na mecie  uczestniczy otrzymali plakietkę rajdową, dyplomy uczestnictwa, spożyli pyszną grochówkę , zaprezentowali  elementy harcerskiej musztry oraz zadania artystyczne (piosenka, pląs, okrzyk drużyny).

Wyniki rywalizacji:                                                                                                                                                                                                                    W poziomie klas IV-V :

I m. – klasa IVb  SP nr 2,                                                                                                                                                                                                            II m. – klasa Va SP nr 1,                                                                                                                                                                                                           III m. – klasa IVa SP Krosinko

W poziomie klas VI-VIII:                                                                                                                                                                                                               I m. – klasa  VIIIa  SP nr 2                                                                                                                                                                                                            II m. – klasa VII SP nr 2                                                                                                                                                                                                          III m. – klasa VIa SP Krosinko

Wszystkie klasy I-III  otrzymały dyplom uczestnictwa i piłkę do siatkówki.

GALERIA

                                                             Do zobaczenia na XXII edycji rajdu- Danuta Białas

Skip to content