Wiersz Pani Wiesławy Szubargi

Księgozbiór biblioteki szkolnej powiększył się o nową pozycję. Jest to antologia literacka pt. „Matka”. W książce tej swój piękny, wzruszający wiersz zamieściła m.in. Pani Wiesława Szubarga, nauczycielka języka polskiego w naszej szkole. Panią Wiesławę czytelnicy mieli już okazję poznać jako autorkę trzech książek: „To, co najważniejsze”, „Pelargonie” i „Zataczając koło”. Wszystkie pozycje są dostępne w bibliotece szkolnej. Serdecznie gratulujemy naszej koleżance za owocną twórczość literacką.

Skip to content