Uczniowie Zespołu Szkół w Mosinie pamiętają

W ramach upamiętnienia 72. rocznicy wyzwolenia Mosiny spod okupacji hitlerowskiej
w Izbie Muzealnej w Mosinie prezentowana jest wystawa przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Mosinie dotycząca wojennych losów mieszkańców Mosiny. Uczniowie przeprowadzili wywiady ze swoimi bliskimi, dokonali transkrypcji wywiadów i na tej podstawie opracowali wojenną historię rodzinną wzbogacając ją dokumentami odnalezionymi w rodzinnych archiwach. Znaczna część wystawy dotyczy wysiedleń
do Generalnej Guberni lub wyrugowań. Wywiady dotyczące tej formy represji zostały zgromadzone przez uczniów w trakcie realizacji wojewódzkiego projektu Jasnowłosa prowincja. Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Wywiady zostały umieszczone przez autora projektu dr. Jacka Kubiaka na stronie http://www.wypedzeni1939.pl/ . O historii wysiedlonych mosinian mieliśmy okazję opowiedzieć 13 października w Wyższej Szkole Zawodowej  w Gnieźnie, gdzie zostałam zaproszona wraz z uczennicą klasy IIIB Natalią Grzonkowską przez pana Jacka Kubiaka. Mój wykład dotyczył pracy nad projektem Jasnowłosa prowincja, natomiast Natalia w piękny i poruszający słuchaczy sposób, opowiedziała wojenną historię wyrugowania rodziny Cichockich- swoich pradziadków. Jestem dumna z mojej uczennicy, która pokazała swój szacunek do rodzinnej historii i odebrała gratulacje od rektora uczelni,  prof. Hansa Henninga Hahna z uniwersytetu w Oldenburgu oraz przedstawiali Fundacji Konrada Adenauera. Udzieliła również obszernego wywiadu do Radia Gniezno i lokalnej prasy. Obecnie wojenną historię rodzinną zgłębiają uczniowie klas szóstych, którzy po feriach  odwiedzą wystawę w Izbie Muzealnej oraz  Miejsca Pamięci w Mosinie. Następnie wyjadą do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, by poznać miejsce do którego w czasie wojny trafiali także mieszkańcy Mosiny. Uczniowie klas szóstych  od miesiąca zgłębiają rodzinne archiwa i przeprowadzają wywiady na temat wojennych losów swoich bliskich. Po feriach, w ramach uczenia się od siebie nawzajem,  podzielą się zdobytą wiedzą ze swoimi kolegami. Nasze działania zostaną opisane i przesłane do Instytutu Pamięci Narodowej  w Poznaniu, z którym uczestniczymy w rocznym  projekcie Między dwoma totalitaryzmami. Wojenna historia mosinian jest obecna także w pracach, które przygotowaliśmy na kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Arsenał Pamięci.

     Beata Buchwald

Skip to content