Szkoła pamięta

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. W ramach akcji dbamy o Miejsce Pamięci znajdujące się na terenie naszej gminy. Na mosińskim cmentarzu znajduje się miejsce poświęcone czasom minionym,  na trwale związane z historią naszej Ojczyzny. Na prawej tablicy widnieje napis: Pamięci Powstańców, Mieszkańców Ziemi Mosińskiej, Uczestników Walk o Niepodległość Polski w latach 1918-1921. W hołdzie dla Ich patriotyzmu, niezłomnej wiary i bohaterstwa. W 90. rocznicę zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Społeczeństwo Gminy Mosina – 2009 rok” , na drugiej tablicy czytamy: „Ziemia z Mogił Pomordowanych w lasach mosińskich i obozach zagłady. Pamięci ofiar terroru, obozów śmierci, więzień, przesiedleń, pół, bitew i walki podziemnej. W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mosina 2009”.

Miejscem tym opiekuje się społeczność naszej szkoły. Systematycznie dbamy, by miejsce to, prezentowało się godnie, bo ludzie, którym tablice są poświęcone zasługują na nasz szacunek. W przededniu 81. rocznicy rozstrzelania mieszkańców w Mosinie przedstawiciele szkoły złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze pamięci.

                                                                                                                        Danuta Białas

 

Skip to content