Światowy Dzień Godności

Jak rozmawiać z dzieckiem, które doświadcza hejtu? Jak pomóc własnemu dziecku, gdy zetknie się się z hejtem? Co może zrobić uczeń, gdy sam doświadcza przemocy w Internecie?

Global Dignity Poland oraz Fundacja Świadomego Rozwoju, przygotowały materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów, które mogą pomóc poradzić sobie w sytuacji zetknięcia się z problemem hejtu i mowy nienawiści w internecie. Materiały zostały opracowane w oparciu o wyniki ogólnopolskiego badania „Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży” przeprowadzonego przez firmę badawczą IQS.

Global Dignity jest międzynarodową inicjatywą, propagującą ideę poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka. Główne wydarzenia w ramach programu koncentrują się podczas Światowego Dnia Godności, przypadającego w każdą trzecią środę października, czyli w tym roku- 18 października.

W naszej szkole wszyscy uczniowie klas IV-VII oraz oddziałów gimnazjalnych będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wychowawców klas. Tematyką tych zajęć jest coraz poważniejszy wśród uczniów problem hejtu i mowy nienawiści.

Ponadto, wszyscy rodzice Rodzice i uczniowie otrzymają materiały edukacyjne na wyżej wymieniony temat poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 

Skip to content