SUKCES ZOSI BRZOZOWSKIEJ!

Z radością informujemy, że uczennica naszej szkoły, Zosia Brzozowska z klasy VII d, zajęła I miejsce w Wojewódzkim konkursie ekologicznym dla młodzieży promującym OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. Celem wspomnianego konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.

Zosia wykonała profesjonalny kalendarz na rok 2022, który został najwyżej oceniony przez komisję konkursową, wykazała się też doskonałą wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii.

Podczas uroczystego wręczania nagród w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dziewczynka otrzymała nagrodę rzeczową (rower), a szkole przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł. Nauczycielami, którzy przygotowywali uczennicę do konkursu były: pani Dyrektor Alicja Trybus (plastyka) oraz pani Beata Małecka-Rzeźnikowska (biologia).

Wielkie gratulacje dla Zosi oraz nauczycieli przygotowujących uczennicę do konkursu!

Skip to content