Stypentystka Samorządu Gminy Mosina – Magdalena Żerdzińska

Magdalena Żerdzińska to młoda, niezwykle uzdolniona osoba, która swoją pogodą ducha, uśmiechem na twarzy zaraża innych. Cechuje ją skromność, wrażliwość i inteligencja. Magda jest bardzo dobrą koleżanką, zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania. Jest uczennicą o bardzo wysokim poziomie kultury osobistej, pracowitą a przede wszystkim ambitną, która stawia sobie cele i z zapałem oraz dużym zaangażowaniem dąży do ich realizacji. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby tego chciała, ale to właśnie te drobne przeciwności losu motywują ją do jeszcze większego wysiłku i pracy nad pokonywaniem własnych słabości. Jest otwarta na świat, na to co dzieje się wokół niej, lubi wyzwania, które napędzają ją do działania. Magda chętnie angażuje się w życie szkoły i klasy, jej zapał do pracy oraz bezinteresowność wpływają pozytywnie na tworzenie dobrej i koleżeńskiej atmosfery w zespole klasowym.
Interesuje się rodzinną historią. Za pracę o Stanisławie Putzu – powstańcu wielkopolskim – została nagrodzona tytułem laureata VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literacko – Artystycznego Pamięć Nieustająca. Laureatka szkolnego konkursu na pracę o losach rodziny w czasie powstania wielkopolskiego. Przygotowała rodzinne pamiątki
na wystawę z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz na wystawę Pasjonaci dla Niepodległej na Szeroko na Wąskiej.

Beata Buchwald

Skip to content