REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

REKRUTACJA 2021/2022  – oddział przedszkolny

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

od  23 lutego 2021 r.  od godziny 8:00

do  16 marca 2021 r.  do godziny 13:00

Wypełniony elektronicznie wniosek, należy:

  1. wydrukować,
  2. podpisać (przez obojga rodziców / prawnych opiekunów),
  3. dostarczyć do szkoły/przedszkola w zamkniętej
    kopercie wraz z załącznikami:

2x oświadczenia (1.pobierz) (2.pobierz),

– karta uzupełniająca (pobierz).

INSTRUKCJA REJESTACJI ELEKTRONICZNEJ – kliknij i zobacz

23 marca br. do godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych.

od 23 marca do 30 marca br. rodzice potwierdzają w szkole w formie pisemnego oświadczenia (pobierz), że chcą, aby od 1 września 2021 r. dziecko było uczniem oddziału przedszkolnego, szkoły na liście której jest zapisane.

01 kwietnia br. do godz. 15:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych od 1 września 2021 r. do oddziałów przedszkolnych.

Osoby które nie mają dostępu do komputerów z Internetem prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły : 61 8 136 717.

Skip to content