REKRUTACJA 2021/2022 DO KLASY 1

REKRUTACJA 2021/2022 – Klasa 1

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Zapisy dzieci do   KLASY 1  w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

www.mosina.podstawowe.vnabor.pl

od 02 marca 2021 r.  od godziny 8:00

do 23 marca 2021 r.  do godziny 13:00

 

Wypełniony elektronicznie wniosek, należy:

  1. wydrukować,
  2. podpisać (przez obojga rodziców / prawnych opiekunów),
  3. dostarczyć do szkoły w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami:

 oświadczenia (pobierz) – dla kandydatów spoza obwodu szkoły,

karta uzupełniająca (pobierz) – dla wszystkich.

INSTRUKCJA REJESTACJI ELEKTRONICZNEJ – kliknij i zobacz

29 marca br. do godz. 13:00 zostaną podane listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych do klas I.

od 29 marca do 07 kwietnia br. rodzice potwierdzają w szkole, że chcą, aby od 01 września 2021 r. dziecko było uczniem kl. I szkoły na liście, której jest zapisane.

Potwierdzenie woli (pobierz).

09 kwietnia br. do godz. 13:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych od 01 września do klas I.

Osoby które nie mają dostępu do komputerów z Internetem prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły : 61 8 136 717.

Skip to content