Rekrutacja do klas 1 – rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych – rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się materiały, które pomogą Rodzicom kandydatów zapoznać się z działaniem systemu rekrutacyjnego:

Film instruktażowy dla rodziców: –  https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

Rekrutacja dzieci do klasy 1 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową.

W pierwszej kolejności należy zarejestrować dziecko na  stronie:

www.mosina.podstawowe.vnabor.pl

 

Nabór rozpoczyna się 02 marca 2023 r. od godziny 8:00 i trwać będzie do 23 marca 2023 r. do godziny 13:00.

 

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  zostanie ogłoszona do 30.03.2023 r. do godz. 13:00.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami i podpisany przez oboje rodziców umieszczają w srebrnej skrzynce przy wejściu do budynku szkoły od ulicy Sowinieckiej.

Sekretariat czynny jest w godzinach 8:00 – 15:00.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego) tzw. kryteria ustawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 30 punktów;

2) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów;

3) wielodzietność rodziny kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa/jednego lub obojga rodziców/opiekunów kandydata – 10 punktów;

4) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 10 punktów;

5) rodzice/opiekunowie kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosina lub wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku – 20 punktów;

6) miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 10 punktów.

 

  • ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ  – wypełnia rodzic dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły:

 

KARTA UZUPEŁNIAJACA – pobierz

POTWIERDZENIE WOLIpobierz

OŚWIADCZENIE DLA PIELĘGNIARKI  pobierz

 

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko z poza obwodu szkoły:

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA – pobierz

KARTA UZUPEŁNIAJACA – pobierz

OŚWIADCZENIA – pobierz

POTWIERDZENIE WOLI – pobierz

OŚWIADCZENIE DLA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ – pobierz

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 02.03.2023 r. do 23.03.2023 r. do godz. 13:00 Od 20.04.2023 r. do 05.06.2023 r. do godz.13:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn.zm). Do 28.03.2023 r. Do 07.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Do 30.03.2023 r. do godz. 13:00 Do 13.06.2023 r. do godz. 13:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Do 06.04.2023 r. do godz. 13:00 Do 20.06.2023 r. do godz. 13:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Do 12.04.2023 r. do godz. 13:00 Do 21.06.2023 r. do godz. 13:00

 

 

 

 

 

Skip to content