Rekrutacja do klas pierwszych – rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych – rok szkolny 2024/2025

Film instruktażowy dla rodziców: –  https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

Szanowni Państwo,

rekrutacja dzieci do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową. W pierwszej kolejności należy zarejestrować dziecko na  stronie:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina

Nabór rozpoczyna się 04 marca 2024 r. od godziny 8:00 i trwać będzie do 22 marca 2024 r. do godziny 13:00.

 • Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  zostanie ogłoszona do 27.03.2024 r. do godz. 13:00.

 • Do 5.04.2024 r. do godziny 13:00 rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 • Do 9.04.2024 r. do godziny 15:00 zostanie opublikowana przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami i podpisany przez oboje rodziców składają w sekretariacie szkoły lub umieszczają w srebrnej skrzynce przy wejściu do budynku szkoły od ulicy Sowinieckiej.

Sekretariat czynny jest w godzinach 8:00 – 15:00.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego) tzw. kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 30 punktów;

2) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów;

3) wielodzietność rodziny kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa/jednego lub obojga rodziców/opiekunów kandydata – 10 punktów;

4) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 10 punktów;

5) rodzice/opiekunowie kandydata są zameldowani na terenie gminy Mosina lub wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku 20 punktów;

6) miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 10 punktów.

 

 • ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ wypełnia rodzic dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły:

 

KARTA UZUPEŁNIAJACA – pobierz

POTWIERDZENIE WOLI – pobierz

OŚWIADCZENIE DLA PIELĘGNIARKI – pobierz

 

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko z poza obwodu szkoły:

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA – pobierz

KARTA UZUPEŁNIAJACA – pobierz

OŚWIADCZENIA – pobierz

POTWIERDZENIE WOLI – pobierz

OŚWIADCZENIE DLA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ – pobierz

 

 

 

 

 

Skip to content