Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się materiały, które pomogą Rodzicom kandydatów zapoznać się z działaniem systemu rekrutacyjnego oraz poradnik w jaki sposób zadbać o dobrą adaptację dziecka:

  1. Film instruktażowy dla rodziców: – https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI
  2. Poradnik dla rodziców dziecka – „Jak zadbać o dobrą adaptację dziecka w przedszkolu: https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx

 

Nabór rozpoczyna się 10 marca 2023 r. od godziny 8:00 i trwać będzie do 28 marca 2023 r. do godziny 13:00.

 

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  zostanie ogłoszona do 03.04.2023 r. do godz. 13:00.

 

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami i podpisany przez oboje rodziców umieszczają w srebrnej skrzynce przy wejściu do budynku szkoły od ulicy Sowinieckiej.

Sekretariat czynny jest w godzinach 8:00 – 15:00.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe):

  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 30 punktów;

2) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów;

3) wielodzietność rodziny kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa/jednego lub obojga rodziców/opiekunów kandydata – 10 punktów;

4) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 10 punktów;

5) rodzice/opiekunowie kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina lub wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 20 punktów (po 10 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

6) miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 10 punktów.

KARTA UZUPEŁNIAJĄCApobierz

OŚWIADCZENIE DLA PIELĘGNIARKIpobierz

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 10.03.2023 r. do 28.03.2023 r. do godz. 13:00 Od 08.05.2023 r. do 25.05.2023 r. do godz.13:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082). Do 30.03.2023 r. Do 24.05.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Do 03.04.2023 r. do godz. 13:00 Do 26.05.2023 r. do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Do 12.04.2023 r. do godz. 13:00 Do 31.05.2023 r. do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Do 14.04.2023 r. do godz. 15:00 Do 01.06.2023 r. do godz. 13:00

 

 

 

Skip to content