Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – rok szkolny 2024/2025

 

Film instruktażowy dla rodziców: –  https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

Szanowni Państwo,

nabór rozpoczyna się 04 marca 2024 r. od godziny 8:00 i trwać będzie do 22 marca 2024 r. do godziny 13:00.

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywać się będą drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx

 • Publikacja list dzieci zakwalifikowanych  zostanie ogłoszona do 27.03.2024 r. do godz. 13:00.

 • Do 5.04.2024 r. do godziny 13:00 rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 • Do 9.04.2024 r. do godziny 15:00 zostanie opublikowana przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 • Rekrutacja uzupełniająca – od 26.04.2024 r. do 20.05.2024 r.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, drukują go Państwo wraz z załącznikami (oświadczeniami) i podpisany przez oboje rodziców składają w sekretariacie szkoły lub umieszczają w srebrnej skrzynce przy wejściu do budynku szkoły od ulicy Sowinieckiej.

Sekretariat czynny jest w godzinach 8:00 – 15:00.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

 

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;

3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

 • ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ wypełnia rodzic dziecka zamieszkującego w obwodzie szkoły:

 

KARTA UZUPEŁNIAJACA – pobierz

POTWIERDZENIE WOLI – pobierz

OŚWIADCZENIE DLA PIELĘGNIARKI – pobierz

 

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko z poza obwodu szkoły:

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA – pobierz

KARTA UZUPEŁNIAJACA – pobierz

OŚWIADCZENIA – pobierz

POTWIERDZENIE WOLI – pobierz

OŚWIADCZENIE DLA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ – pobierz

 

Skip to content