Regulamin konkursu „Ekologiczny stroik wielkanocny”

Cele konkursu:
– kultywowanie tradycji związanych z Wielkanocą
– propagowanie recyklingu jako możliwości pozyskiwania materiałów do tworzenia prac przestrzennych
– podnoszenie świadomości ekologicznej
– rozbudzanie inwencji twórczej dzieci

 

Zasady:

– konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
– należy wykonać przestrzenny stroik wielkanocny
– pomysł i technika dowolne, jednak stroik musi być wykonany z surowców wtórnych np. gazet, tektury itp., materiałów pochodzenia naturalnego np. słomy, ziaren itp.

 

Termin:
Stroiki wykonujemy do 20.03.2024r.
Prace składamy w sali nr 108

 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu będzie decydowała komisja, która będzie zwracała uwagę na:
– nawiązanie do tradycji Świąt Wielkanocnych
– oryginalność kompozycji
– brak elementów gotowych
– estetykę wykonania
– wykorzystanie materiałów ekologicznych

 

Odpowiedzialne osoby: p. Aleksandra Grzelczyk, p. Dorota Gołąb, p. Iwona Hertig

Skip to content