Plan działań Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego, uwzględniając zebrane propozycje, dopracował roczny plan działań, który został zaakceptowany przez Panią Dyrektor. Z całością zapoznajcie się w zakładce Samorządu Uczniowskiego.

W tym roku również prowadzimy rywalizację między klasami, więc oprócz punktów za różne aktywności możecie zdobywać punkty dla swojej klasy.

 

W tym tygodniu (23-27.10.) prowadzimy akcję „Dbamy o kulturę” – wszyscy chętni uczniowie tworzą duże estetyczne, zabawne kartki zachęcające do używania słów dzień dobry, dziękuję; kartki pod okiem wychowawców mają być rozmieszczone w różnych miejscach szkoły. Mamy nadzieję, że „atakowani” z każdej strony przypominajkami o kulturze, zaczniecie częściej używać tych słów, które sprawiają, że ludzie są postrzegani jako dobrze wychowani, a zapewne wpłynie to również na milszą atmosferę w szkole.

 

Przypominam, że informacje o spotkaniach i działaniach Samorządu znajdziecie w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym oraz na gazetce przy świetlicy szkolnej. Wyniki rywalizacji pojawią się na gazetce SU na II piętrze. O swoich problemach i pomysłach możecie informować SU, korzystając ze skrzynki przy wejściu do stołówki.

 

Anna Ciesielska

Skip to content