Napisz recenzję

Przeczytałeś ciekawą książkę z naszej szkolnej biblioteki? Chcesz polecić ją innym czytelnikom?

Możesz napisać krótką recenzję, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły. Może dzięki temu przeczytają ją inni, a Ty otrzymasz dodatnie punkty z zachowania.

  • Recenzja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce „Biblioteka”
  • może dotyczyć tytułu, który został wcześniej uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem i nie ma jeszcze swojej recenzji na stronie internetowej naszej szkoły
  • powinna być krótka – może zajmować nie więcej niż połowę strony formatu A4 pisanej czcionką 12
  • napisaną recenzję należy przynieść do biblioteki w formie papierowej oraz przesłać w elektronicznej na adres: bibliotekazsmosina@wp.pl
  • uczeń może podpisać recenzję swoim imieniem i nazwiskiem lub wybranym pseudonimem
  • za napisanie recenzji uczeń może otrzymać + 5 pkt. z zachowania, nie więcej jednak niż 15 pkt. w semestrze.

Akcja ta będzie trwać do maja 2017 r.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Skip to content