List Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21.02.2022 r. w sprawie podejmowanych działań przeciwko Covid-19, które przyczyniają się do ograniczenia ryzyka zakażenia i zwiększenia bezpieczeństwa.

List_do_rodziców_i_opiekunów

Skip to content