Krzyżówka Jagody Wolarczak o Janie Zamoyskim

Krzyżówka do druku

PIONOWO:

 1. Drugie imię Jana Zamoyskiego,
 2. Państwo, które zostało przyłączone do Polski, na mocy zawartego, dzięki staraniom Zamoyskiego, rozejmu z cesarzem Iwanem Groźnym,
 3. Tytuł naukowy, jaki uzyskał na Uniwersytecie w Padwie,
 4. Dążył do stworzenia z niej i Wołoszczyzny buforu chroniącego Polskę przed Turcją,
 5. Rosyjskie miasto, od nazwy którego pochodzi określenie trzech wypraw prowadzonych przez Zamoyskiego,
 6. Tytuł, jaki Zamoyskiemu został nadany w 1578 roku,
 7. Herb rodzinny Zamoyskiego,
 8. Miasto, poza Padwą, w którym studiował Zamoyski,
 9. Wiązał z nią, a nie z wojskiem, swoją przyszłość,
 10. Imię syna Jana Zamoyskiego,
 11. Wiara, którą wyznawał, zanim stał się katolikiem,
 12. Imię ojca Jana Zamoyskiego.

POZIOMO:

 1. Miejscowość, w której urodził się Zamoyski,
 2. Stanowisko, jakie Zamoyski piastował w Krakowie, w latach 1580 – 1585,
 3. Inaczej „inicjator” Akademii Zamojskiej,
 4. Przeszedł na niego z kalwinizmu,
 5. Stanowisko, jakie piastował u Zygmunta II Augusta od 1565 roku,
 6. Imię matki Zamoyskiego,
 7. Kierunek studiów, jakie ukończył Zamoyski w Padwie,
 8. Na Uniwersytecie w tym mieście Zamoyski piastował stanowisko rektora,
 9. Podkanclerz _____________ od 1576 roku,
 10. Był nim Zamoyski od 1581 roku,
 11. Miasto, w którym został pochowany Zamoyski,
 12. Imię trzeciej żony Zamoyskiego.

Bibliografia:
1. Encyklopedia Popularna PWN 2011r.
2. Encyklopedia Historia Polski PWN 2018r.
3. Polska Wielka Księga Historii Bellona 2018r.
4. www.przewodnikzamosc.pl
5. www. morando.pl
6. www.polskiedzieje.pl

Skip to content