KRYSTYNA MIŁOBĘDZKA GOŚCIEM FINAŁU KONKURSU „ZNAMY POETÓW Z WIELKOPOLSKI”

Należy do rodziny tych poetów, którzy wierzyli, wierzą i będą wierzyć, że bez odnowy języka nie da się odnowić wyobraźni poetyckiej. Przodków ma wśród tych, którzy torturowali język, by zmusić go do wypowiedzenia pierwszego słowa świata lub „mówiącego bezsłowia”.

(Tymoteusz Karpowicz, Metafora otwarta. O poezji Krystyny Miłobędzkiej)

Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera – Krotowskiego jest organizatorem  Gminnego Konkursu  „ZNAMY POETÓW Z WIELKOPOLSKI”. Pomysłodawczynią cyklu jest wicedyrektor Zespołu Szkół Grażyna Koralewska. Poszczególne edycje projektu realizują poloniści i bibliotekarki – w tym roku koordynatorem była Mariola Dominiczak. Tegoroczna, trzecia, edycja poświęcona była Krystynie Miłobędzkiej – wybitnej poetce, dramatopisarce i doktorze nauk humanistycznych  z Puszczykowa, dwukrotnej laureatce Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS. Po jej twórczość sięgają zarówno teatry realizujące sztuki dla dzieci  jak i osoby kontemplujące otaczającą nas rzeczywistość. Konkurs był okazją do poznania twórczości niezwykłej i oryginalnej, niedającej się zaklasyfikować do żadnego nurtu literackiego.

Uroczysty finał rozpoczął się 3 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00. Wtedy to zmagania z testem o życiu i twórczości Krystyny Miłobędzkiej zaczęli uczniowie z czterech gimnazjów: Daszewic, Rogalinka oraz Mosiny – Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2.

W następnej część finału oprócz uczniów i ich nauczycieli  uczestniczyli zaproszeni goście. Zaszczycili nas goście honorowi: poetka Krystyna Miłobędzka, Jarosław Borowiec, krytyk literacki, znawca twórczości Krystyny Miłobędzkiej i autor między innymi książki pt. „Szare światło. Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem”. Spotkanie swą obecnością uświetnili także: Krzysztof Wiśniewski, poeta i miłośnik twórczości poetki, Mirosława Kutnik, przewodnicząca Rady Miasta Chodzieży, dyrektor Biblioteki Publicznej w Mosinie, Krystyna Przynoga oraz bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Mosinie i pisarka, Zofia Staniszewska. Obecna była również wicedyrektor ZS Grażyna Koralewska, inicjatorka projektu. Wszystkich powitała dyrektor Zespołu Szkół Alicja Trybus.

Słowa płynące ze sceny przybliżały zgromadzonym gościom główne motywy obecne w twórczości Krystyny Miłobędzkiej oraz pozwoliły poznać poetkę nieco bliżej. Goście dowiedzieli się, jak poetka postrzega tworzenie i czym jest dla niej pisanie. Proces tworzenia to dla niej trud poszukiwania właściwego słowa, trud porównywalny do wydania na świat dziecka. W wyświetlonym filmie powiedziała: „Mówi się, że wiersz się rodzi – to nie jest nadużycie słowne.” Trud tworzenia wydaje się zrozumiały, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że poetka to mistrzyni minimalizmu. Minimum słów = maksimum treści to jej znak rozpoznawczy.

Istotną część jej twórczości stanowią sztuki dla dzieci. Jako dramaturg, autorka sztuk dla dzieci i prac teoretycznych poświęconych teatrowi dziecięcemu swoje zainteresowanie uzasadnia słowami: Te teksty pisały się raz po raz w ciągu 40 lat. Pisały się wtedy, kiedy próbowałam dowiedzieć się, kto to jest dziecko i co to jest teatr. Pytania, na które sobie odpowiadałam, są pytaniami o początek myślenia, początek języka, początek wyrażania siebie przez Każde z nas. Nie byłoby tych pytań, gdyby nie jedno. Jedno dziecko, z którym jest się od urodzenia. Własne dziecko. To ono mnie dorosłej pozwoliło na największą przygodę w życiu: bycia świadkiem powstawania rzeczywistości od początku. Pisząc dla dziecka, pisze o dziecku jako twórcy–poecie, uczestniku i widzu. Sięga do zabaw swojego dzieciństwa i oddaje scenę dziecku.  W czasie uroczystości goście zobaczyli krótki występ przygotowany w oparciu o fragment sztuki Krystyny Miłobędzkiej pt. „Na wysokiej górze”. Uczniowie klasy VIa  przypomnieli również inny utwór poetki i zbudowali ze znalezionych w kolorowych pudełkach elementów wiersz – drzewo. Ta część finału najbardziej wzruszyła naszego Gościa honorowego. Poetka zwróciła uwagę na twórcze podejście do jej sztuki i duże zaangażowanie dzieci. Następnie głos zabrali kolejni goście. Jako pierwszy o poetce wypowiedział się Jarosław Borowiec, który miał okazję bliżej poznać Krystynę Miłobędzką podczas pracy nad książką „Szare światło”. Prowadził również wieczory autorskie poetki. Zwrócił on uwagę na oryginalność i niebanalność jej twórczości. Potwierdził opinie wielu krytyków literackich, że Krystyna Miłobędzka to najwybitniejsza polska poetka.

Inny charakter ma znajomość wicedyrektor Grażyny Koralewskiej z Krystyną Miłobędzką. Wicedyrektor w swym wystąpieniu nawiązała do młodości poetki i podarowała jej portret przyjaciółki Bożeny Rinke (mamy wicedyrektor), co bardzo wzruszyło artystkę. Podobny ton miało wystąpienie Mirosławy Kutnik, przewodniczącej Rady Miejskiej Chodzieży – miasta, w którym poetka uczęszczała do liceum. Przewodnicząca zapewniła o pamięci mieszkańców Chodzieży o wybitnej absolwentce liceum i wręczyła poetce pamiątki przypominające miasto.

Po wzruszeniach przyszedł czas na delektowanie się poezją. Czymże byłoby spotkanie z poetką bez jej wierszy? Konkurs recytatorski pozwolił zachwycić się twórczością naszego Gościa i pokazał talenty młodych miłośników poezji reprezentantów czterech gimnazjów. Otwarcia zmagań dokonał poeta Krzysztof Wiśniewski. Komisja w składzie: Jarosław Borowiec i Krzysztof Wiśniewski z dyrektor Alicją Trybus na czele miała trudne zadanie wyłonienia zwycięzców.

Finał stanowił także podsumowanie wcześniej realizowanych przez młodzież zadań. Po konkursie recytatorskim prowadzący zaprosili zgromadzonych do obejrzenia nagrodzonej prezentacji poświęconej życiu i twórczości Krystyny Miłobędzkiej. Komisja w składzie: Barbara Siwczak, Małgorzata Szeszko i Magdalena Solecka dokonała oceny nadesłanych prac i wyłoniła zwycięzców – w tym roku uczniowie Gimnazjum nr 2 zyskali uznanie jury i to ich prezentację zobaczyli goście.

W dalszej części spotkania prowadzący, Zuzanna Lange i Mikołaj Baraniak z I a, zachęcili zebranych do obejrzenia wystawy poświęconej poetce przygotowanej przez bibliotekarkę ZS Barbarę Siwczak. Następnie, pełne wrażeń spotkanie, podsumowała w swym wystąpieniu dyrektor Zespołu Szkół Alicja Trybus. Finał zakończył się rozstrzygnięciem wszystkich konkurencji (testu z wiedzy o życiu i twórczości poetki, prezentacji i recytacji) i rozdaniem nagród. Dyrektor Alicja Trybus i poeta Krzysztof Wiśniewski wręczyli nagrody i pogratulowali uczestnikom konkursu. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na przyznanie najwyższej nagrody, czyli Grand Prix. Suma punktów uzyskana przez poszczególne zespoły wskazała zdobywcę – drużynę z Gimnazjum nr 2. Warto podkreślić, że młodzież ze wszystkich szkół prezentowała bardzo wysoki poziom wiedzy i z dużym zaangażowaniem podchodziła do wszystkich zadań. Na zakończenie głos zabrała Krystyna Miłobędzka. Żegnając się z uczniami i gośćmi, wzruszona poetka zapowiedziała wydanie w tym roku następnego tomiku poezji. Wrażenia z obcowania z Mistrzynią słowa na długo zostaną w pamięci uczestników spotkania. Czekamy z niecierpliwością na kolejną dawkę mocno nasyconych emocjami słów.

Poniżej zamieszczamy wyniki wszystkich konkurencji. Zachęcamy również do obejrzenia fotorelacji z finału konkursu „ZNAMY POETÓW Z WIELKOPOLSKI”.

Wyniki konkursu na  prezentację o poetce:

I miejsce – Gimnazjum nr 2 w składzie Daria Skibińska, Martyna Kostecka i Marek Ciorga.

II miejsce – Gimnazjum w Daszewicach w składzie: Amelia Czerwik, Weronika Dychowska i Karol Nowicki

III miejsce – Gimnazjum z Rogalinka: Weronika Kochanka, Zuzanna Kossowska i Marta Organiściak

IV miejsce – Gimnazjum nr 1:  Julia Łowińska, Zuzanna Napierała i Małgorzata Rydlewska.

Nagrodzeni zostali także uczniowie rozwiązujący w obu etapach TEST  dotyczący życia i twórczości poetki.

I miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Gimnazjum nr2

II miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Gimnazjum z Daszewic

III miejsce uzyskali reprezentanci Gimnazjum nr1

IV miejsce uzyskali reprezentanci Gimnazjum z Rogalinka

Zdobywcą I miejsca w konkursie recytatorskim jest Julia Piątek z Gimnazjum nr 2

II miejsce zdobyła Zofia Nojszewska z Gimnazjum nr1

III miejsce uzyskała Dominika Baraniak z Gimnazjum z Daszewic

Wszystkim gratuluję!

Mariola Dominiczak

 

Skip to content