Konkursu Mini Playback show

Regulamin konkursu Mini Playback show

Organizator:
Świetlica w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie

Osoby odpowiedzialne:
Anna Sikora, Karolina Moryson

Cele konkursu:
– rozwijanie kreatywności dzieci
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych
– zachęcanie do czynnego udziału w imprezach muzycznych

Uczestnicy:
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie lub grupa uczniów (max. 5 osób)

Tematyka:
Uczniowie prezentują program artystyczny poprzez naśladownictwo  gwiazd muzyki polskiej lub zagranicznej, starając się jak najwierniej wcielić w rolę  imitując śpiew i taniec, przy wykorzystaniu autentycznych utworów jako playbacku, w przygotowanych we własnym zakresie strojach i rekwizytach.

Forma i przygotowanie występu:
Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór muzyczny o długości od 3-5 min i przygotowuje się we własnym zakresie.
Wybrany utwór uczestnicy dostarczają na podpisanym nośniku (płyta CD, pendrive) do 27.03.2019r.
Występ nie może zawierać treści wulgarnych.

Termin konkursu:
01.04.2019 r godz. 9:30
Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz podkład muzyczny na nośniku uczestnicy są zobowiązani dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 27.03.2019r.

Miejsce  realizacji:
Stołówka szkolna

Postanowienia końcowe:

Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz podkład muzyczny na nośniku uczestnicy są zobowiązani dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 27.03.2019r.

O kolejności występów decydują organizatorzy.

O zwycięstwie uczestnika decyduje powołane przez organizatorów Jury.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych na stronie internetowej szkoły.

Skip to content