Konkurs plastyczny – „Szanujmy Matkę Ziemię”

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej  nr 2 do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym   pod tytułem:

„Szanujmy Matkę Ziemię”

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR   Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
CELE KONKURSU Rozwijanie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia    harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,                                   

  – Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,                                                                                    

    -Umożliwienie zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych.

UCZESTNICY  Uczniowie szkoły podstawowej 
FORMAT  A 4
TECHNIKA WYKONANIA rysunkową (kredki, pisaki, flamastry),                                                         

 – malarską (farby; akwarela plakatowa, olejna),                                                                   

KRYTERIA OCENY Pomysłowość w ujęciu tematu, estetykę i oryginalność.
TERMINY  Rozpoczęcie konkursu:   8 września   2022 r.

 Zakończenie konkursu:  30 września  2022 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej, do pracy dołączamy  metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą wykonawcy pracy. 
OGŁOSZENIE WYNIKOW  Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora Konkursu,

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy, drobne upominki.

PRAWA ORGANIZATORA Wszystkie prace  biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania.

 

   Zapraszamy!!!                                                                

 

Skip to content