Konkurs plastyczny – „Drzewo-mój przyjaciel”

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR  Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
CELE KONKURSU –        Propagowanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą i ich ochroną,

–        Ukazywanie bogactwa otaczającego świata

UCZESTNICY   Uczniowie szkoły podstawowej
FORMAT A4
TECHNIKA WYKONANIA Dowolna (nie używamy materiałów sypkich)
KRYTERIA OCENY –        Estetyka  pracy

–        Zgodność z tematem konkursu

–        Wrażenie artystyczne

TERMINY –        Rozpoczęcie konkursu: 25 września  2019 r.

–        Zakończenie konkursu: 10 października 2019 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA   –    Prace należy złożyć w świetlicy szkolnej, do pracy dołączamy metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą wykonawcy pracy,

–      Prace oddane po terminie nie będą oceniane.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW –        Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora Konkursu,

–        Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

PRAWA ORGANIZATORA Wszystkie prace  biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania.

 

                                                                   Zapraszamy !!!

Skip to content