Konkurs na najpiękniejszy wiersz walentynkowy

Tradycyjnie już zapraszam Was do udziału w konkursie na najpiękniejszy wiersz walentynkowy. Poniżej przedstawiam regulamin konkursu.
Cele konkursu
1. Zachęcanie uczniów do prezentowania publicznie własnej twórczości.
2. Budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa.
3. Doskonalenie twórczego warsztatu.
Regulamin
1. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, oddziały I-III gimnazjum.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do napisania utworu lirycznego oscylującego wokół uczuć, np. przyjaźni.
3. Uczniowie:
szkoły podstawowej (kl. I – III) piszą utwór liryczny składający się co najmniej z 8 wersów;
szkoły podstawowej (kl. IV – VI); piszą utwór liryczny składający się co najmniej z 10 wersów;
gimnazjum piszą utwór liryczny składający się co najmniej z 12 wersów.
1. Wiersz powinien być opatrzony tytułem składającym się z nie więcej niż trzech wyrazów.
2. Tytuł powinien nawiązywać do treści wiersza.
3. Autor winien jest zadbać o poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu.
4. Komisja konkursowa oczekuje, że nadesłane teksty będą oryginalne, a autorzy wykorzystają swoją wiedzę na temat środków stylistycznych, które można zastosować w wierszu.
5. Opisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przesłać w formie załącznika najpóźniej do 15.II.2017 roku na adres redakcji „Głosu Gimnazjalisty”: glos.gimnazjalisty@wp.pl
6. Wiersze oceniane będą przez:   Wiesławę Szubargę, Iwonę Hertig, Ewelinę Postaremczak oraz jednego z uczniów klasy dziennikarskiej.
Postanowienia końcowe
1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznać 1. miejsca, jeżeli prace konkursowe nie będą prezentowały określonego regulaminem poziomu.
3. Nagrodzone wiersze zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz w „Głosie Gimnazjalisty”.
4. Istnieje możliwość, by zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali ocenę cząstkową w postaci szóstki z języka polskiego (jeżeli nauczyciele poloniści zaakceptują propozycję organizatora konkursu).
5. Przewiduje się drobne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.
Liczę na Waszą kreatywność i poetycką wrażliwość. Życzę inwencji twórczej, która niewątpliwie zaowocuje pięknymi, lirycznymi tekstami.
Organizator konkursu:

Opiekun „Głosu Gimnazjalisty” – Wiesława Szubarga.
Współorganizator: Redakcja „Głosu Gimnazjalisty”.

Skip to content