Konkurs na najpiękniejszy wiersz walentynkowy – NOWY TERMIN NADSYŁANIA WIERSZY 1. MARCA

Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na najpiękniejszy wiersz walentynkowy.

 

 1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do napisania utworu lirycznego oscylującego wokół uczuć, np. miłości, przyjaźni.
 2. Uczniowie:
  szkoły podstawowej (kl. I – III) piszą utwór liryczny składający się co najmniej z 8 wersów;
  szkoły podstawowej (kl. IV – VI); piszą utwór liryczny składający się co najmniej z 10 wersów;
  gimnazjaliści i uczniowie klas VII piszą utwór liryczny składający się co najmniej z 12 wersów.
 3. Wiersz powinien być opatrzony tytułem składającym się z nie więcej niż trzech wyrazów. Tytuł powinien nawiązywać do treści wiersza.
 4. Autor winien jest zadbać o poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu.
 5. Prace powinny być oryginalne i nigdzie wcześniej niepublikowane.
 6. Opisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przekazać swojemu nauczycielowi poloniście lub przesłać w formie załącznika najpóźniej do 01.03. 2018 roku na adres redakcji:      glos.sp2@wp.pl
 7. Nagrodzone wiersze zostaną zaprezentowane na stronie naszej szkoły.
 8. Istnieje możliwość, by zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali ocenę cząstkową w postaci szóstki z języka polskiego (jeżeli nauczyciele poloniści zaakceptują propozycję organizatora konkursu).
 9. Przewiduje się drobne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.

Czekamy na Wasze wiersze

Redakcja

Skip to content