Konkurs Kaligraficzny – informacje dla uczniów, którzy zapisali się do konkursu

Drodzy Uczniowie!

Jakiś czas temu zgłosiliście się do IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KALIGRAFICZNEGO IM. JANUSZA KORZENIOWSKIEGO.

 1. Konkurs odbędzie się w dniu 18.11.2020 na 3 i 4 godzinie lekcyjnej w godzinach 9.50-11.35. Żeby wziąć udział w konkursie należy o godzinie 9.45 wejść w zespół „Konkurs Kaligraficzny”, udostępnić kamerę, by przez cały czas trwania konkursu nauczyciel mógł obserwować Waszą pracę.
 2. Do konkursu będą mogły przystąpić tylko te osoby, które do poniedziałku 16 listopada godz. 14.00 przekażą do skrzynki na szkolną korespondencję wydrukowane i podpisane oświadczenie rodziców. Skrzynka pocztowa jest umieszczona na budynku szkoły ul. Sowiniecka 75 od strony podjazdu dla autobusów. Oświadczenie zostaje załączone do niniejszej wiadomości.  Oświadczenie do pobrania na końcu wiadomości. Proszę je pobrać, wydrukować i poprosić rodziców o wypełnienie. Regulamin konkursu i pozostał informacje znajdują się pod tym linkiem: https://pioremipazuremsp140.blogspot.com/2020/10/uwaga-uwaga-konkurs-kaligraficzny.html
 3. Zadanie konkursowe polega na pięknym przepisaniu zadanego tekstu oraz ozdobieniu tekstu iluminacjami (rysunkami), inicjałem lub bordiurą (ozdobną ramką). W etapie szkolnym tekst to: Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje. (Jan Paweł II).
 4. Tekst należy napisać piórem maczanym, piórem wiecznym, brushpenami lub pisakami kaligraficznymi na gładkiej kartce formatu A4 jednostronnie. Prace pisane długopisami, cienkopisami lub piórami zmywalnymi nie będą brane pod uwagę.
 5. Prace powinny być napisane czarnym lub granatowym atramentem. Do tworzenia inicjałów, iluminacji i bordiur można użyć kolorów (ale nie kredek, lecz flamastrów, markerów, bruspenów, kolorowego tuszu).
 6. Tuż przed zakończeniem czasu lub pracy z zadaniem konkursowym uczestnik wykonuje zdjęcie swojej pracy i przesyła je Szkolnemu Koordynatorowi.
 7. Kryteria oceny prac:
 • staranność i oryginalność elementów graficznych (5pkt),
 • płynność pisma i estetyka połączeń literowych (5pkt),
 • kompozycja pracy (5pkt),
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (5pkt),
 • oryginalność ujęcia tematu (5pkt).

       8. W czasie trwania konkursu Członkowie Komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień ani komentować zadań.

 1. Nie organizuje się konkursu w żadnych dodatkowych terminach, niezależnie od przypadków losowych, zdrowotnych i innych, które dotyczą poszczególnych uczestników.
 2. Prace konkursowe uczestników na wszystkich etapach są kodowane (oznaczane godłem). Powiedzmy, że godło to taki nick, czyli np. Zosia Kowalska, która chodzi do klasy 4, wymyśla sobie nick „boróweczka”. Ponieważ chodzi do klasy 4, to jest w kategorii wiekowej I. Całe godło to: „Boróweczka, I”. Informację o tym, jak oznaczyć prace, przekaże nauczyciel przeprowadzający szkolny etap konkursu.
 3. Konkurs odbędzie się za pośrednictwem grupy konkursowej utworzonej na Teamsach, przy włączonych kamerkach. Uczestnicy konkursu mają 90 minut na wykonanie pracy, po czym muszą przesłać wyraźne zdjęcie swojej pracy nauczycielowi.
 4. Do etapu rejonowego może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 5 uczniów z każdej kategorii (kl. 4-6 i 7-8) – zwanych dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. 11.Na stronie https://www.facebook.com/PioremiPazurem pod datą 10.03. znajdziecie prace laureatów z ubiegłorocznej edycji konkursu. Warto spojrzeć!

OŚWIADCZENIE

                                                                 Do zobaczenia na konkursie:)

                                                                                                     Anna Ciesielska

                                                                                                     Anna Chilczuk-Bech

Skip to content