Komunikat Dyrektora szkoły

Zgodnie z komunikatem MEN z dnia 23.10.2020r. na dwa tygodnie zostały zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Oznacza to, że uczniowie klas IV-VIII od poniedziałku 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. będą mieli lekcje zdalne wg obowiązującego planu lekcji. Lekcje będą prowadzone w aplikacji Microsoft Teams. Nauczyciele będą sprawdzali obecność podczas lekcji.

Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III funkcjonują bez zmian i mają zajęcia stacjonarne.

Z poważaniem

Alicja Trybus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Skip to content