Informacja o półkoloniach – program i karta kwalifikacyjna

„Szanowni Rodzice,

Zachęcamy do zapisu swoich dzieci na półkolonie organizowane przesz szkołę, które odbędą się w dwóch turnusach:

I turnus – 28.06-2.07.2021 – koszt 310 zł

II turnus – 2 – 6.08.2021 – koszt 320 zł

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Numer konta:

Dane i numer konta:
 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
ul.Sowiniecka 75,
62-050 Mosina
 
20 9048 0007 2101 0000 4981 0009 GBS Mosina
 
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, turnus 1 lub turnus 2

W programie półkolonii: wycieczki, gry i zabawy ruchowe, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe i zabawy na świeżym powietrzu.

Po zatwierdzeniu przez szkołę, że dziecko zakwalifikowało się na półkolonie należy uiścić opłatę oraz wypełnić kartę kwalifikacyjną przez rodziców. Poniżej załączmy Program półkolonii i kartę kwalifikacyjną wraz ze zgodami.

Program półkolonii 2021

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii 2021

Alicja Trybus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Opiekunowie półkolonii: Paulina Minga, Paula Sianos, Agata Nowak”

 

Skip to content