III edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego z języka angielskiego „Spelling bee”

18 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie odbyła się już IV edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas piątych Szkół Podstawowych ,,Spelling bee – czyli mistrz literowania’’. Sześć szkół podstawowych z naszej gminy wzięło udział w tegorocznych zmaganiach. Każdą szkołę reprezentować mogło maksymalnie dwóch uczniów. Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie musieli zmierzyć się z dwoma zadaniami: dyktandem oraz rozsypanką literową. Pierwsze zadanie związane z zapisem literowanych przez nauczycieli wyrazów okazało się dość proste, ponieważ większość uczniów zdobyła maksymalną liczbę punktów. Rozsypanka literowa była sporym wyzwaniem dla uczestników konkursu i zmusiła ich do intensywnego myślenia, jaki to wyraz ukrył się w wymieszanych literach. Drugi etap konkursu sprawdzał odporność uczestników na stres, umiejętność literowania wyrazów oraz poziom rozumienia ze słuchu. Każda osoba losowała pięć wyrazów, które to musiała przeliterować przed komisją. Uczniowie biorący udział w tegorocznej edycji konkursu świetnie opanowali umiejętność literowania, zmuszając komisję do szybkiego zapisywania przeliterowanych przez siebie wyrazów i wyrażeń. Ostatnia część konkursu polegała na zapisaniu i przetłumaczeniu wyrazów, które zostały podyktowane przez organizatorki konkursu. Literowanie oraz tłumaczenie pięciu wylosowanych przez siebie wyrazów było ostatnim zadaniem kończącym tegoroczne zmagania o tytuł mistrza literowania. Cieszy Nas fakt, iż uczestnicy konkursu byli świadomi różnic występujących w wymowie i pisowni wyrazów w języku angielskim oraz to, że z roku na rok poziom konkursu jest coraz wyższy. Wszyscy uczestnicy rywalizacji reprezentowali bardzo wysoki poziom językowy, a w szczególności umiejętności rozumienia ze słuchu i literowania wyrazów, które to wbrew pozorom nie należą do najłatwiejszych. Pani Dyrektor Alicja Trybus zakończyła konkurs wręczając dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom biorącym udział w IV edycji międzyszkolnej rywalizacji o tytuł ,,Mistrza Literowania’’ klas piątych.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników IV edycji konkursu.

Oto lista zwycięzców:

I miejsce – Mikołaj Roszkowski – SP 1 Mosina

II miejsce – Zuzanna Juska– SP Krosinko

III miejsce – Oliwier Tylczyński– SP Pecna

Organizatorzy konkursu:

Agnieszka Stachowska- Bimkiewicz

Natalia Stachowiak

Skip to content