Hubert Kubiak uczeń klasy IIIB Gimnazjum- Finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Dnia 22 lutego 2019r. w Poznaniu odbył się etap wojewódzki Konkursu Geograficznego, do którego przystąpiło około 200 uczniów z samego powiatu poznańskiego.

Hubert bardzo starannie przygotowywał się na każdy kolejny etap konkursu, ponieważ jest to uczeń bardzo ambitny i pracowity. Geografia zawsze była dla niego przedmiotem z którym doskonale sobie radził i z którego miał dużą wiedzę, którą zgłębiał i poszerzał. Wielokrotnie brał udział w innych konkursach np. szczebla gminnego co na pewno w dużym stopniu ułatwiło mu przyswojenie wiedzy. Bierze również udział w projekcie z geografii „Uczeń z pasją”.

Geografia wymaga od ucznia dużo pracy z mapą, wykresami i kształci umiejętność wykorzystania wiedzy w życiu codziennym. Hubert doskonale wykorzystał te umiejętności.

Zagadnienia w etapie wojewódzkim obejmowały tematykę geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej i krajobrazów Polski. Sprawdzały też wiedzę ucznia o krajach sąsiadujących z Polską.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele składają Hubertowi serdeczne gratulacje z osiągniętego wyniku.

Skip to content