„Bezpieczna droga”

W dniu 4 października 2023 r. odbyła się w naszej szkole akcja pt. „Bezpieczna droga” zorganizowana przez funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli sklepu PSB Mrówka. Spotkanie było zorganizowane dla uczniów klas pierwszych i miało na celu przypomnienie dzieciom podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Pani policjantka zwracała uwagę dzieciom, by:

  • zawsze wybierały bezpieczną drogę do szkoły i domu,
  • przechodziły przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych,
  • zawsze nosiły przy ubraniu elementy odblaskowe,
  • nie zbaczały z ustalonej wcześniej z rodzicami trasy.

To była wspaniała lekcja wychowania komunikacyjnego w szkole, a podarowane dzieciom odblaski będą czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Niech droga do szkoły będzie bezpieczna przez cały rok!

GALERIA

wychowawca klasy I c

Dorota Gołąb

Skip to content