Konkursy

 

NAZWA KONKURSU REGULAMIN ORGANIZATOR    OSOBA KONTAKTOWA ZE STRONY ORGANIZATORA

„Mosina, ach Mosina”

   Regulamin Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie Anna Chilczuk – Bech

Epizody z historii Mosiny w komiksie

Regulamin Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie Beata Mazur
„Mosina w XIX wieku” Regulamin Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie Beata Buchwald, Anna Ciesielska

„ŚLADAMI HISTORII RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ”

Regulamin Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie Danuta Białas

Turniej wiedzy o Mosinie i okolicy

Regulamin Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie Dorota Gołąb, Kinga Tubis

„Mosina i okolice z przeszłości”

Regulamin Szkoła Podstawowa w Krosinku

Beata Oziemska

„Mini rzeźba elegant z Mosiny”

Regulamin Szkoła Podstawowa w Krosinku Beata Oziemska
„Mosina- wspomnienia z PRZYSZŁOŚCI” Regulamin Szkoła Podstawowa w Krosinku

Katarzyna Wachowiak- Hołysz

Małgorzata Kubiak

Mój region, moja Gmina, moja okolica 100 lat po odzyskaniu niepodległości”

 Regulamin Szkoła Podstawowa w Daszewicach

Joanna Barełkowska

Kamila Pietrzak

NASZA MAŁA OJCZYZNA

RZECZYPOSPOLITA MOSIŃSKA”

    Regulamin

 Szkoła Podstawowa w Rogalinie  Anna Bąk

„W labiryncie lasu na tropach historii”

     Regulamin

Szkoła Podstawowa w Pecnej Katarzyna Maćkowiak

Grażyna Szczerbińska

Karolina Różycka

„Pocztówka z Mosiny”

 Regulamin

Szkoła Podstawowa w Rogalinku
„KONKRETYZACJA PLASTYCZNA (FORMA KOMIKSU) ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z
PROKLAMACJĄ RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ”

      Regulamin

zał.1,  zał.2,  zał.3

Szkoła Podstawowa  w Czapurach Danuta Rybak

Natalia Piotrowska

„OPOWIADANIE TWÓRCZE Z HISTORIĄ RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ W TLE”

                                                  Regulamin

      zał.1, zał.2

Szkoła Podstawowa w Czapurach Danuta Rybak

Magdalena Latos

PROJEKT EDUKACYJNY ZWIĄZANY Z 170 ROCZNICĄ PROKLAMOWANIA RZECZPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ

     Regulamin

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie hajderoskar@gmail.com