Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w Świetlicy Zespołu Szkół w kwietniu 2016r.

Zgodnie z przyjętym planem pracy w miesiącu kwiecień świetlica realizuje następujące zadania:

KWIECIEŃ

1. Wiosna wokół nas!

– wiosenna dekoracja świetlicy,

– rozpoznawanie i nazywanie pierwszych oznaków wiosny,

– kolorowa wiosna – prace plastyczne,

– wiosenne drzewa,

2. Polska literatura dziecięca

– wyjście do biblioteki szkolnej

– tworzenie ilustracji do wysłuchanych wierszy – wystawa prac w świetlicy,

– rodzaje literatury dla dzieci,

3. Jestem Przyjacielem przyrody – Dzień Ziemi.(22 IV)

– pisanie listu do Pani Ziemi,

– plakat – Ziemia planeta moich marzeń

– krzyżówki, wykreślanki, rebusy związane z przyrodą,

Skip to content